Skip to main content

1.7.2022

STM: Asetus koronatestauksen korvaustaksasta

 

 

Valtioneuvosto on antanut asetuksen koronavirustestauksen korvaustaksasta.  Asetuksen mukainen korvaustaksa PCR-testille on jatkossakin 100 euroa.

Valtioneuvoston asetuksenantovaltuutta on jatkettu koronavirustestauksen korvaustaksan osalta. Valtuus mahdollistaa korvaustaksan säätämisen asetuksella korkeammaksi kuin mikä Kelan vahvistama korvaustaksa normaalisti on. Normaalisti taksa on 56 euroa. 

Korvaustaksan korotuksella parannetaan sairausvakuutettujen taloudellista mahdollisuutta mennä koronavirustestaukseen (PCR-tutkimus) yksityiselle palveluntuottajalle julkisen terveydenhuollon sijaan. Testin korkeammalla korvaustaksalla pyritään myös kannustamaan työnantajia järjestämään testejä työterveyshuollossa.

Asetus on voimassa 31.12.2022 asti.