Skip to main content

Tästä löydät keskeisimpiä vakuutuskassojen toimintaan vaikuttavia säädöksiä.

Laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista 946/2021

 • yleislaki, jota monin osin sovelletaan vakuutuskassoihin

Vakuutuskassalaki 948/2021

 • annetaan eläkesäätiö- ja eläkekassalakia täydentävät säännökset

Laki vakuutuskassa- ja eläkekassalakien voimaanpanosta 951/2021

Sairausvakuutuslaki 1224/2004, luku 16

 • Kelan suostumus työpaikkakassatoiminnalle, toimintapiiri, rahoitus
 • 16 luku 1 §:n täydennys/muutos 971/2023
 • Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta 1335/2004 luku 3

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkelaitoksen, lisäeläkelaitoksen ja vakuutuskassan tilinpäätöksestä 1196/2021

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkelaitoksen, lisäeläkelaitoksen ja vakuutuskassan toimintasuunnitelmasta 1195/2021

Tietosuojaan liittyviä säädöksiä

Kaikkien vakuutuskassojen toimintaa valvoo Finanssivalvonta (FIVA).
Työpaikkakassojen toimintaa sairausvakuutusetuuksien osalta valvoo ja ohjeistaa lisäksi Kansaeläkelaitos (Kela).

Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmat (MOK) löytyvät Fivan verkkosivuilta.

Toimintaa koskevat MOK:it

 • Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset MOK 16/2012
 • Sairauskassojen sekä hautaus- ja eroavustuskassojen hallinto MOK 12/2021
 • Vastuuvelan kate: Lisäeläkelaitokset sekä hautaus- ja eroavustuskassat MOK19/2013
 • Hautaus- ja eroavustuskassojen vastuuvelan laskuperusteet MOK 9/2021

Raportointia ja asiakirjoja koskevat MOK:it

 • Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle MOK 1/2011
 • Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle MOK 4/2015