Skip to main content

Miten toimitaan?

Vakuutuskassan perustamiseen liittyvistä toimista säädetään vakuutuskassalain 2 luvussa.
Perustamiseen sovelletaan myös eläkekassa- ja eläkesäätiölain 2 lukua.

  • vakuutuskassalaki 948/2021 luku 2
  • eläkekassa- ja eläkesäätiölaki (946/2021) luku 2, §:t 2-3, 5-6 ja 9-15

Kassan perustamiseen ja kassatoimintaan liittyen neuvontaa antavat Finanssivalvonta, Kela ja Vakuutuskassat ry-> Yhteystiedot.

Käsitteistöä

Vakuutuskassan perustaminen

Kassatoiminnasta etuja