Skip to main content

Järjestämme jäsenkassoille koulutusta hyvästä hallitustyöskentelystä sekä ajankohtaiskatsauksia säädösmuutoksista ja muista kassojen toimintaan liittyvistä aiheista.

Koulutuksen kohderyhmiä ovat kassojen toimitusjohtajat ja toimihenkilöt sekä hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet.

Pyrimme lisäksi järjestämään koulutus- ja neuvottelupäiviä sekä tyhy-tapahtumia.

Aalto-yliopiston kanssa olemme rakentaneet ”Hyvä sijoitustoiminta -verkkokurssin”, joka on jäsenkassojen käytettävissä. Tarkemmin verkkokurssista ja sen käyttöoikeuksista on kerrottu jäsensivuillamme.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa vakuutetuille maksutonta neuvontaa ja selvittelyapua sekä suositusluonteisia ratkaisuja vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioissa. Vakuutuksia koskeva neuvonta- ja riita-asioiden selvittely kattaa myös vakuutuskassojen lisäetuusasiat.

Kun vakuutuskassa on Vakuutuskassat ry:n jäsen, Finen palvelut kuuluvat automaattisesti jäsenkassan vakuutetuille.

Lisätietoja FINEn verkkosivuilta osoitteesta www.fine.fi.

Vakuutettu – FINEn sivuilta löydät tarvittaessa myös yhteydenottotavat FINEn asiakasneuvontaan -> Ota yhteyttä

Yhdistys on tehnyt muutamia yhteistyösopimuksia terveydenhuollon palvelujentuottajien ja majoituspalvelujen tuottajien kanssa. Kassat voivat hyödyntää näitä sopimuksia. Lue lisää jäsensivuilta.

Jäsenkassa voi antaa ansiomerkin toiminnassaan mukana olleille henkilöille kiitokseksi kassatoiminnan hyväksi tehdystä työstä. Muistettavia voivat olla esim. toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai varajäsen, tilintarkastaja, asiantuntijalääkäri tai muu kassatoimintaa edistänyt henkilö.

Ansiomerkkejä jäsenkassa voi tilata käyttöönsä yhdistykseltä. Lue tarkemmat ohjeet jäsensivuilta.

Kokoamme jäsensivuille kassojen toimintaa tukevaa materiaalia. Jäsensivuilta löydät mm. jäsentiedotteet, koulutustilaisuuksien materiaalit, erilaisia malleja ja ohjeita. Lisäksi sivuille on koottu yhdistykseltä pyydettyjä lainsäädännön valmisteluun liittyviä lausuntoja ja muita kannanottoja.