Skip to main content

Konekielisten valvontatietojen toimittaminen FIVA:lle

Finanssivalvonta on tehnyt uuden raportointijärjestelmän käyttöönoton vaatimat muutokset ohjeeseen ”Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle” (Määräykset ja ohjeet 1/2011). Muutos koskee useita vuonna 2024 uuteen raportointijärjestelmään siirtyviä kansallisia tiedonkeruita; mukana on myös KA – Sairauskassojen tuloslaskelma ja tase. Määräykset…

STM:ssä suunnitteilla useita säädösmuutoksia

Sosiaali- ja terveysministeriössä on meneillään useita laki- ja asetusmuutosesityksiä, joilla on ensi vuonna vaikutuksia vakuutuskassojen talouteen. Tässä kooste ehdotuksista. Hallitus pyrkii 90 miljoonan euron lääkesäästöihin Lääkekorvausten alkuomavastuuta suunnitellaan korotettavaksi 70 euroon ja se sidotaan kansaneläkeindeksiin. Lisäksi sairausvakuutuslain ehdollista korvattavuutta koskeva…

Terveydenhuollon hintatietoja Kelan sovelluksessa

Kela on julkaissut avoimesti käytettävän verkkosovelluksen, jossa voi vertailla yksityisen terveydenhuollon hintoja. Sovelluksessa on hintatietoja vuodesta 2018 vuoteen 2023. Tiedoista ilmenee, että alueiden väliset erot yksityislääkäripalveluiden hinnoissa ovat huomattavia. Lue lisää: Kelan tiedotteesta Kelan verkkosovellukseen pääset tästä linkistä.

Työministeriö ehdottaa vakuutuskassamallia

Työuran aikaista jatkuvaa oppimista selvittävän työryhmän loppuraportti on luovutettu työministerille. Raportissa on tarkasteltu vaihtoehtoja, miten voitaisiin tukea henkilöstön työuran aikaista kouluttautumista. Työministeri Satonen kutsuu sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan työntekijä- ja työnantajajärjestöt keskustelemaan mahdollisuudesta perustaa uusi vakuutuskassa. Lue lisää STM:n…

Yhdistyskokous 7.5.2024

Vakuutuskassat ry:n yhdistyskokous pidetään Helsingissä Keskustakirjasto Oodissa 7.5.2024. Jäsenkassoille on lähetty kutsu ja ilmoittautumisohjeet sähköpostitse -> ilmoittautukaa ja lähettäkää valtakirja Jäsensivujen kautta (vaatii kirjautumisen).

FINE: Huijaukset – joudunko itse kärsimään vahingon?

FINE on julkaissut uuden oppaan ”Huijausten selvittäminen ja ratkaisukäytännöt FINEssä”. Opas tarjoaa kattavasti tietoa moniin huijauksiin ja verkkopetoksiin liittyviin kysymyksiin. FINEn sivuilta löytyy muutakin aineistoa nettihuijausten tunnistamisesta, huijausten välttämisestä sekä toimintaohjeita, jos joudut nettihuijauksen uhriksi.

Kelan korvaukset sairaanhoidosta 2024

Kelan sivuilla on julkaistu sairaanhoidon korvausten taksat 2024. Lääkärin vastaanotoista korvataan seuraavasti: yleis- ja erikoislääkärin vastaanoton kustannuksista 30 e yleis- ja erikoislääkärin videovastaanoton kustannuksista 25 e yleis- ja erikoislääkärin etävastaanoton (puhelu tai chat) kustannuksista 8 e psykiatrian erikoislääkärin vastaanoton kustannuksista 30…

Sijoitussuunnitelma vuosittain Finanssivalvontaan

Tästä pääset Fivan ohjeistukseen: Finanssivalvonta on antanut vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittamisesta Fivalle ”Määräykset ja ohjeet 4/2015”, joka on luettavissa Fivan verkkosivuilta: Määräys- ja ohjekokoelman alaluvussa 4.5.3 kohdassa 54 on määrätty sijoitussuunnitelman toimittamisesta: Sairauskassan ja hautaus- ja eroavustuskassan hallituksen hyväksymä…

Sairauskassojen toiminnassa ei merkittäviä riskitekijöitä vuonna 2022

Finanssivalvonta tekee valvontaa riskiperusteisesti. Sairauskassojen osalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että niistä tehdään tilinpäätöstietojen perusteella vuosittain koostearvio, jossa tarkastellaan kassojen taloudellisen tilanteen ja toiminnan kehitystä. Erityisille riskiperusteisesti kohdennetuille valvontatoimille ei koostearvion perusteella havaittu tarvetta, koska indikaattorilukujen tarkastelussa ei noussut esiin…