Skip to main content

9.12.2020

Finanssivalvonta: Finanssisektorin vakavaraisuus 30.9.2020

Finanssisektorin vakavaraisuus 30.9.2020: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus vahvistui hieman talouden toipuessa – koronan vaikutukset näkyvät kuitenkin viiveellä

Suomen finanssisektorin vakavaraisuus vahvistui vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä samaan aikaan, kun talous toipui edellisen neljänneksen voimakkaasta laskusta. Suomalaispankkien kyky sietää tappioita ja myöntää luottoa pysyi vahvana. Suomen pankkisektorin vakavaraisuussuhteet ovat edelleen eurooppalaista keskitasoa vahvempia. Myös työeläke-, henki- ja vahinkovakuutussektoreiden vakavaraisuudet vahvistuivat.

Koronapandemian vaikutukset näkyvät kuitenkin finanssisektorilla viiveellä.

– Koronapandemian pitkittymisen myötä finanssisektoriin kohdistuvia sääntelyhelpotuksia on jatkettu Euroopassa. Sijoitusmarkkinoiden ja reaalitalouden viesti talouden tilanteesta ja näkymistä on osin ristiriitainen: reaalitalouden vaikeuksista huolimatta markkinat suhtautuvat tulevaisuuteen optimistisesti. Odotettua heikomman kehityksen varalta finanssisektorin toimijoiden vahva vakavaraisuus ja riittävät riskipuskurit ovat nykyisissä olosuhteissa tarpeen. Koronan vastaiset toimet ovat nyt parasta politiikkaa paitsi terveyden, myös talouden ja finanssisektorin kannalta, Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen toteaa.

Pankkien vakavaraisuussuhteet pysyivät vahvoina kolmannella vuosineljänneksellä

Suomen pankkisektorin vakavaraisuus pysyi vahvana heinä-syyskuussa 2020. Syyskuun lopussa ydinvakavaraisuussuhde oli 17,5 % (30.6.2020: 16,9 %) ja kokonaisvakavaraisuussuhde 20,6 % (30.6.2020: 20,8 %). Ydinvakavaraisuussuhteen vahvistumista vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä selitti erityisesti ydinpääoman määrän kasvu, riskipainojen lasku sekä markkinariskien määrän lasku. Suomen pankkisektorin omien varojen ylijäämä riskipainotettuihin eriin suhteutettuna säilyi lähes ennallaan (6,6 %).

Suomen pankkisektorin vakavaraisuussuhteet ovat eurooppalaista keskitasoa vahvempia. EU-alueen pankkien keskimääräinen ydinvakavaraisuussuhde oli 15,4 % ja kokonaisvakavaraisuussuhde 18,7 % kesäkuun 2020 lopussa.

Työeläkesektorin vakavaraisuus parani kolmannella vuosineljänneksellä

Eläkesektorin vakavaraisuus parani kolmannella neljänneksellä 125,3 prosenttiin (30.6.2020: 123.3 %). Eläkesektorin vakavaraisuuspääoma kasvoi 26,9 miljardiin euroon (30.6.2020: 24,6 miljardia euroa) sijoitusten arvon noustessa 3 % kolmannen kvartaalin aikana. Vakavaraisuusasema eli eläkelaitosten vakavaraisuuspääoman ja vakavaraisuusrajan suhde parani vain aavistuksen ja oli 1,67 (30.6.2020: 1,65). Vakavaraisuusraja nousi kasvaneen osakeriskin johdosta.

Eläkesektorin kuluvan vuoden keskimääräinen sijoitustuotto oli syyskuun lopussa -0,9 %. Eläkesektorin pääsijoitusluokista osakkeiden, korkosijoitusten ja muiden sijoitusten tuotto oli syyskuun lopussa vuositasolla miinuksella ja kiinteistösijoitusten tuotto oli 1,2 %.

Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus parantui hieman

Henkivakuutussektorin vakavaraisuussuhde säilyi hyvällä tasolla vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä ja oli 198,1 % (30.6.2020: 194,9 %). Vakavaraisuussuhteen vahvistumiseen vaikutti eniten se, että sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kasvoivat enemmän kuin sijoitussidonnainen vastuuvelka. Henkivakuutussektori on kestänyt pandemian aiheuttaman markkinahäiriön hyvin, vaikka tilanne onkin vaikuttanut vakuutusmaksutuloon negatiivisesti.

Henkivakuutusyhtiöiden sijoitukset tuottivat syyskuun loppuun mennessä 1,3 %. Sijoitustuotot kasvattivat sekä omaa varallisuutta että vakavaraisuuspääomavaatimusta. Osakesijoitukset tuottivat selvästi paremmin kuin vuoden 2020 toisella neljänneksellä.

Vahinkovakuutussektorin kannattavuuden parantuminen vahvisti vakavaraisuutta

Syyskuun lopussa vahinkovakuutussektorin vakavaraisuus oli hyvä. Toisella kvartaalilla alkanut oman varallisuuden kasvu jatkui, ja vakavaraisuussuhde vahvistui 229,5 prosenttiin (30.6.2020: 223,1 %). Omaa varallisuutta kasvattivat vakuutusliiketoiminnan kannattavuuden parantuminen ja sijoitustuottojen kääntyminen positiivisiksi (1-9.2020: 1 %). Sijoitustuotot kertyivät korkosijoituksista. Vakuutusliiketoiminnan kannattavuuden parantumiseen vaikutti vahinkovakuutusyhtiöille edullinen vahinkokehitys.

Liitteet