Skip to main content

6.9.2022

STM: Sosiaaliturvakomiteassa päädytty selvittämään yhtä perusturvaetuutta

 

Sosiaaliturvakomitea kokoontui ensimmäiseen syyskauden kokoukseensa maanantaina 5.9.2022. Komitean kansanedustajajäsenet haluavat lähteä selvittämään mahdollisuutta yhteen perusturvaetuuteen. Syksyn aikana selvitetään taloudellisia reunaehtoja ja edellytyksiä perusturvaetuuksien yhtenäistämiseen ja yhdistämiseen syyperusteisen sosiaaliturvajärjestelmän pohjalta.

Sosiaaliturvakomitean kokouksessa keskusteltiin myös uudistuksen valtiosääntöoikeudellisista reunaehdoista sekä suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän kattavuudesta ja rahoituksesta. Lisäksi kokouksessa käynnistettiin keskustelua sosiaaliturvan keskeisistä periaatteista, joihin liittyvät linjaukset muodostavat suuntaviivat sosiaaliturvan uudistamiseksi.

Komitean keskustelussa korostuivat erityisesti sosiaaliseen integraatioon ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvät kysymykset sosiaaliturvan velvoittavuuden näkökulmasta sekä Suomen heikentyvän huoltosuhteen vaikutukset sosiaaliturvan ja sen rahoituksen tulevaisuuteen.

Syksyn aikana työstetään välimietintöä

Maaliskuussa 2023 julkaistava välimietintö linjaa, minkälaista tulevaisuuden sosiaaliturvaa komitea lähtee tulevalla eduskuntakaudella rakentamaan. Komitean kansanedustajajäsenten keskuudessa kannatusta sai perusturvaetuuksien yhdistäminen, jonka selvittelyä  komitea jatkaa syksyn aikana.

Välimietinnössä linjataan myös seuraavan hallituksen valmistelijoiden käyttöön ehdotuksia nykyjärjestelmän uudistamiseksi. Näitä ehdotuksia työstetään komitean kokouksissa loppuvuoden aikana.

Seuraava sosiaaliturvakomitean kokous järjestetään maanantaina 26.9.2022.

 

Viimeisimmät artikkelit