Skip to main content

5.2.2021

STM: Suomessa valmistellaan sähköistä rokotustodistusta koronarokotteen saaneille 

 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) on käynnissä valmistelu sähköisen rokotustodistuksen käyttöönottamiseksi. Rokotustodistuksessa näkyisi tieto henkilön saamasta koronarokotteesta.

Rokotetodistus rakentuisi Omakanta-palvelun varaan. Käytännössä koronarokotustiedot tallentuisivat Omakantaan, josta ihmiset näkisivät omat rokotustietonsa. Rokotustodistus voisi olla Omakannasta puhelimella näytettävä sähköinen rokotustieto, viivakoodi, QR-koodi tai näiden yhdistelmä ja se voitaisiin myös tulostaa paperille.

Rokotustiedot yhdenmukaisiksi ja oikean muotoon

Jotta sähköinen rokotustodistus voidaan ottaa käyttöön, on ensin varmistettava, että rokotustiedot tallennetaan Omakantaan yhdenmukaisesti, kattavasti ja oikeanlaisessa muodossa. Tätä varten tulee suureen osaan käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin tehdä muutoksia tai ottaa käyttöön erillinen, Kanta-palveluihin liitetty sovellus rokotustietojen tallentamiseen. Organisaatiokohtaiset toteutustavat tarkentuvat hankkeen edetessä.

Rokotustietoja on viety Omakantaan usein erilaisin tavoin. Tämä johtuu siitä, että kunnissa, kuntayhtymissä ja sairaanhoitopiireissä käytetään erilaisia potilas- ja asiakastietojärjestelmiä, joista rokotustiedot siirtyvät Omakantaan.

Tällä hetkellä koronarokotuksen saaneet henkilöt voivat pyytää erillisen todistuksen annetusta rokotuksesta. Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla asetus, jonka perusteella rokotustodistuksen voisi jokainen itse saada Omakanta-palvelusta sähköisenä tai paperilla.

Rokotustodistus on tarkoitus saada käyttöön mahdollisimman nopeasti. Hankkeen toimeenpanosta ja aikataulutuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Suomi seuraa tiiviisti kansainvälisiä rokotustodistuksiin liittyviä ratkaisuja ja ottaa ne huomioon omassa kansallisessa hankkeessa, jotta Suomen rokotustodistus olisi yhteensopiva kansainvälisen mallin kanssa.