Skip to main content

25.5.2022

STM: Hallitus esittää sairausvakuutuksesta korvattaviin matkakustannuksiin korotuksia

 

 

Sairaankuljetuksen korvaustaksan ja ns. kela-taksien enimmäishinnan tasoa korotettaisiin väliaikaisesti vuoden 2022 loppuun asti. Lisäksi oman auton käytön kilometrikorvausta korotettaisiin. Korotus olisi voimassa toistaiseksi. 

Asetusmuutosten tavoitteena on kompensoida polttoaineen hinnan noususta johtuvia kustannuksia. Muutosehdotukset olivat lausunnolla 4.-12.5.2022. 

Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksaa korotettaisiin 5,3 prosenttia. 

Sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishintoja korotettaisiin 5,8 prosenttia. Ehdotetut muutokset mahdollistaisivat Kelan taksi-palveluiden tuottajille maksettavien hintojen tarkistamisen. Enimmäishinta muodostaa ylärajan, jolla Kela voi tehdä sopimuksia palveluntuottajien kanssa. Siten asetuksessa säädettävä enimmäishinta ei ole suoraan se hinta, minkä Kela korvaa asiakkaille taksin käytöstä.

Oman auton käyttökorvausta korotettaisiin 0,33 euroon kilometriltä. Muutoksen arvioidaan kannustavan vakuutettuja kulkemaan terveydenhuollon matkoja Kelan korvaaman taksin sijaan omalla autolla. Tällä hetkellä korvaus on 0,2 euroa kilometriltä.

Sairaankuljetukseen ja Kela-takseihin liittyvät asetusmuutokset on tarkoitus käsitellä valtioneuvoston istunnossa 2.6.2022.

Asetusmuutokset tulisivat voimaan 1.7.2022.