Skip to main content

25.5.2021

STM: Koronatodistukset Omakannasta

Jatkossa koronatodistukset saa Omakannasta – asiakastietolakia tarkentava asetus voimaan

 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on antanut asetuksen Omakanta-palvelusta saatavista koronatodistuksista. Asetuksella säädetään siitä, että henkilölle voidaan antaa Omakanta-palvelun kautta todistus annetuista rokotuksista, laboratoriotutkimuksien tuloksista sekä sairastetusta koronavirustaudista. Asetus tulee voimaan 25.5.2021.

Omakanta-palvelun koronatodistus otetaan käyttöön vaiheittain. Toukokuun 26. päivä käyttöön otetaan kansallinen todistus koronarokotuksesta, joka sisältää tiedot henkilön saamista koronarokotuksista. Kansallisessa koronarokotustodistuksessa on tiedot suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Heinäkuussa otetaan käyttöön EU:n yhteinen koronatodistus (EU Digital Covid Certificate), joka sisältää todistuksen koronarokotuksista, todistuksen negatiivisesta testituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronavirustaudista. Myös EU:n yhteisen koronatodistuksen saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Tavoitteena on, että jatkossa Omakannasta voi saada todistuksen myös kaikista muista rokotuksista sekä laboratoriotutkimusten tuloksista.

Asetuksessa ei säädetä koronatodistusten käyttötarkoituksista

Asetuksessa ei säädetä koronatodistusten käyttötarkoituksista. Henkilö voi itse päättää, miten ja mihin todistusta käyttää. Omakannan koronatodistukset ovat maksuttomia.

Toukokuussa käyttöön otettavan kansallisen koronarokotustodistuksen saa ainoastaan Omakannasta, josta sen voi näyttää sähköisesti tai itse tulostaa paperiseksi versioksi. Lisäksi toisen henkilön voi valtuuttaa käyttämään Omakantaa omasta puolestaan.

Tällä hetkellä ja jatkossakin henkilö voi saada muun paperisen todistuksen koronarokotuksesta terveydenhuollosta. Tämä todistus ei kuitenkaan ole sama kuin Omakannan kansallinen koronarokotustodistus. 

Heinäkuussa Omakantaan käyttöön tulevasta EU:n yhteisestä koronatodistuksesta saa halutessaan myös paperisen version maksutta suoraan julkisesta terveydenhuollosta.

Terveydenhuollon ammattilainen tallentaa rokotustiedot sekä muut tutkimustiedot Omakantaan rokottamisen ja testien jälkeen ja vastaa siitä, että tiedot ovat Omakannassa oikein. Yksittäinen henkilö saa todistukset Omakannasta sen jälkeen, kun tiedot ovat oikeassa muodossa Omakannassa.

STM:n asetus ei tuo terveydenhuollon ammattilaisille uusia velvoitteita laissa jo nykyisin säädettyjen velvoitteiden lisäksi.

Lausunnoissa tuettiin asetusta

Asetus oli julkisella lausuntokierroksella 19.3.–9.4.2021. Lähes kaikissa lausunnoissa tuettiin asetusta. Lausunnoissa tuotiin esiin, että myös muiden kuin sähköisiä palveluja käyttävien on saatava todistukset. Lisäksi lausunnoissa tuotiin esiin, että esitys asettaisi potilaat eriarvoiseen asemaan, jos Omakannasta saatava todistus olisi maksuton, mutta terveydenhuollosta saatava todistus maksullinen.

Matkustamista syytä välttää

Vaikka jatkossa Omannasta on saatavilla koronatodistuksia, matkustamista on yhä syytä välttää, koska koronatilanne on huono useissa maissa. Lisäksi ennen matkalle lähtöä on tarkistettava huolella kohdemaan koronatilanne ja ennen paluumatkaa Suomen koronatilanne sekä koronaan liittyvä ohjeistus.