Skip to main content

25.2.2022

Kela: Kanta-palveluiden käyttö jatkoi kasvuaan vuonna 2021. Omakannassa yli 42 miljoonaa käyntiä

 

Kanta-palvelujen avulla potilas- ja asiakastiedot liikkuvat sujuvasti sosiaali- ja terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten välillä. Vaikka digipalvelujen käyttö on lisääntynyt korona-aikana, Omakannan suosio kertoo myös, että palvelusta on tullut tärkeä osa terveydenhuollon asiointia.  

Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon potilastiedot tallennetaan Kantaan. Potilastiedon arkistoon oli tallennettu vuoden 2021 loppuun mennessä yli 2,7 miljardia asiakirjaa. Tietoa haettiin toisesta terveydenhuollon organisaatiosta noin 3 miljoonaa kertaa kuukaudessa.

Myös sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin eteni. Vuonna 2021 70 % julkisista sosiaalihuollon toimijoista oli liittynyt Kantaan.

Kaikki lääkereseptit kulkevat sähköisinä Kanta-palvelujen avulla. Reseptejä kirjoitettiin vuoden 2021 aikana 27,1 miljoonaa, ja niistä tehtiin 71,5 miljoonaa lääketoimitusta.

Omakannan kävijämäärät ennätyksellisiä

Omakanta on kansalaisen ikkuna omiin terveystietoihin. Omakantaan kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Omakannasta kansalainen näkee ammattilaisten kirjaamat potilastiedot ja lääkereseptit.

Vuoden aikana Omakantaan kirjauduttiin 42,4 miljoonaa kertaa. Kirjautumisia oli 44 % enemmän kuin edellisvuonna. Reseptin uusimista pyydettiin Omakannassa yli 3,4 miljoonaa kertaa. Tämä oli 31 prosenttia kaikista uusimispyynnöistä.

Omakannan käyttäjien osuus kasvoi vuonna 2021 kaikissa ikäluokissa. Palvelua käytti vuoden aikana yli 3,8 miljoonaa henkilöä. Käyttäjien määrä kasvoi 39 %. Ensimmäistä kertaa palvelua käytti 643 000 henkilöä.

Viime vuonna uutena ominaisuutena Omakantaan tuli mahdollisuus asioida toisen aikuisen puolesta. Asiointivaltuuden Omakantaan voi antaa Suomi.fi-verkkopalvelussa, jos henkilöllä on käytössään sähköiset tunnistautumisvälineet, kuten verkkopankkitunnukset. Ominaisuus on ollut toivottu, ja se mahdollistaa Omakannan käytön esimerkiksi sairastuneen tai digipalvelujen käyttämisen vaikeaksi kokevan henkilön puolesta. Vuonna 2021 Omakannassa asioitiin 8 500 täysi-ikäisen henkilön puolesta. 

Koronatodistukset toteutettiin Omakantaan 

Koronatodistus otettiin käyttöön Suomessa nopealla aikataululla, ja se toteutettiin Omakantaan kesällä 2021. EU:n koronatodistus koostuu kolmesta eri todistuksesta: todistus koronarokotuksesta, todistus koronatestituloksesta ja todistus sairastetusta koronavirustaudista. Kaikki kolme todistusta toimivat myös koronapassina Suomessa 16.10.2021 alkaen.

Omakannasta koronarokotustodistus on helposti kansalaisten saatavilla, mikä vähentää terveydenhuollon ammattilaisten työtä todistusten myöntämisessä. Vuonna 2021 3,3 miljoonaa henkilöä haki koronarokotustodistuksen.  Suurin osa todistuksista on ladattu Omakannasta. Terveydenhuolto on tulostanut todistuksen henkilöille, jotka eivät voi käyttää Omakantaa.

Uusi asiakastietolaki parantaa tiedonkulkua sosiaali- ja terveydenhuollossa

1.11.2021 voimaan tullut laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä eli asiakastietolaki vaikuttaa monilta osin Kanta-palveluihin. Laki muun muassa velvoittaa sosiaalihuollon palvelunantajat liittymään Kantaan, tarkentaa tietojärjestelmiin ja tietoturvaan kohdistuvia vaatimuksia sekä mahdollistaa omien hyvinvointitietojen tallentamisen Kantaan.

Kanta-palveluissa lain vaikutuksiin varauduttiin ennakoiden hyvin laajasti. Lain toimeenpanon edellyttämistä toimenpiteistä viestittiin aktiivisesti asiakas- ja potilastietojärjestelmätoimittajille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille. Asiakastietolain muutokset astuvat voimaan vaiheittain ja ne toteutetaan lain siirtymäaikojen puitteissa. 

Sosiaali- ja terveydenhuolto sekä apteekit tyytyväisiä Kantaan

Kanta tekee vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn sosiaali- ja terveydenhuollon sekä apteekkien asiakasorganisaatioille. Palautetta käytetään Kannan ja sen palvelutoiminnan kehittämiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioista noin 80 % vastanneista oli erittäin tai melko tyytyväisiä Kanta-palvelujen toimintaan. Etenkin tyytyväisyys palvelujen teknistä toimivuutta kohtaan kasvoi vuodesta 2020.  Kanta-palvelujen kehittämiseen tyytyväisiä oli noin puolet vastaajista. Tyytyväisyys oli kuitenkin parantunut vuoteen 2020 verrattuna. Apteekeista jopa 93 % oli tyytyväisiä Kanta-palvelujen toimintaan kokonaisuutena.

Erityisen tyytyväisiä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot sekä apteekit olivat tietosuoja ja -turvan toteutumiseen.