Skip to main content

STM: Muutoksenhakulautakuntien jäsenten sidonnaisuudet avoimeen rekisteriin

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvien muutoksenhakulautakuntien jäsenten sidonnaisuudet rekisteröidään jatkossa samaan rekisteriin kuin tuomareiden sidonnaisuudet ja sivutoimet. Rekisterin nimi muutetaan samalla sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriksi.

Samalla selkeytetään ja yhdenmukaistetaan lautakuntia koskevien lakien säännöksiä sidonnaisuusilmoituksista. Lautakuntien jäsenten sidonnaisuuksia koskevat tiedot voi jatkossa hakea avoimesta sähköisestä rekisteristä, jos ne eivät ole salassa pidettäviä tai jos niihin ei kohdistu luovutusrajoituksia.

Muutoksilla halutaan lisätä päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä helpottamalla yleisön tiedonsaantia lautakuntien jäsenten mahdollisista sidonnaisuuksista.

Lait tulevat voimaan 1.1.2024.

Viimeisimmät artikkelit