Skip to main content

22.9.2020

OM: Riita-asioiden oikeudenkäyntikulut ovat kasvaneet

 

Täysimittainen oikeudenkäynti on taloudellisesti riskialtis tapa ratkaista riita-asia. Tämä käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin, miten oikeudenkäyntikulut laajoissa riita-asioissa ovat viime aikoina kehittyneet. Oikeusministeriön tilaaman tutkimuksen on toteuttanut Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO).

Tutkimuksen mukaan riita-asioiden oikeudenkäyntikulut ovat kasvaneet vuoden 1993 alioikeusuudistuksesta lähtien. Vuonna 2019 asianosaisten oikeudenkäyntikulut olivat pääkäsittelyssä ratkaistussa riita-asiassa keskimäärin noin 9 000 – 10 000 euroa, kun vuonna 2008 vertailukelpoiset oikeudenkäyntikulut olivat keskimäärin noin 6 000 – 7 500 euroa. 

Vuosikymmenessä kantajien oikeudenkäyntikuluvaatimukset ovat kasvaneet noin 22 prosenttia ja vastaajien 61 prosenttia. Alioikeusuudistuksen jälkeisenä aikana oikeudenkäyntikuluvaatimukset ovat yli kaksinkertaistuneet. 

Vuonna 2019 noin 41 prosentissa pääkäsittelyssä ratkaistuista riita-asioista asianosaisten yhteenlasketut oikeudenkäyntikulut ylittivät riidan intressin suuruuden. Suurin osa oikeudenkäyntikuluista muodostuu yleensä avustajan palkkiosta. 

Viimeisen vuosikymmenen aikana oikeudenkäyntikulut ja -kuluriski ovat kasvaneet etenkin yksityishenkilöiden nostamissa kanteissa. Oikeudenkäyntikulut ovat kasvaneet erityisesti kiinteää omaisuutta ja vakuutuskorvauksia koskevissa riidoissa, joissa oikeudenkäyntikulut ovat vähintään kaksinkertaistuneet vuosikymmenessä. Lisäksi työsuhdetta koskevissa jutuissa oikeudenkäyntikuluvaatimukset ovat aiempaa korkeampia.  

Tutkimusaineistona oli noin 540 käräjäoikeuksien oikeudenkäyntiasiakirjaa neljän kuukauden ajalta. Aineisto kattoi noin 85 prosenttia tutkimusajankohdan kaikista pääkäsittelyssä ratkaistuista riita-asioista.

Tutkimus liittyy hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan hallitus selvittää oikeudenkäyntikulujen määräytymisperusteita muun muassa oikeudenkäyntikuluriskin alentamiseksi. Tutkimuksen ovat toteuttaneet tohtorikoulutettava Laura Sarasoja ja Chris Carling Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista. Oikeusministeriössä arvioidaan mahdollisuuksia muuttaa oikeudenkäyntikuluja koskevaa sääntelyä siten, että oikeudenkäyntikuluriski alenisi nykyisestä. 

 

Oikeudenkäyntikulut pääkäsittelyssä ratkaistuissa riita-asioissa 2019