Skip to main content

22.12.2020

STM: Koronavirustutkimuksen Kela-korvaus nousee 100 euroon

 

 

Valtioneuvosto on antanut asetuksen covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävän tutkimuksen korvaustaksasta. Asetuksessa säädetään PCR-tutkimuksen korvaustaksaksi 100 euroa. Asetus tulee voimaan 1.1.2021 ja on voimassa vuoden 2021 loppuun. 

Kansaneläkelaitos voi maksaa asetuksella säädetyn korvauksen suorakorvauksena yksityiselle palveluntuottajalle silloinkin, kun omavastuuosuuden on maksanut testattavan työnantaja. Näin helpotetaan työnantajien mahdollisuuksia tarjota PCR-tutkimuksia työntekijöilleen. Lisäksi aiempaa suurempi Kela-korvaus helpottaa Suomessa asuvan tai työskentelevän sairausvakuutetun mahdollisuuksia valita tutkimuspaikaksi yksityisen terveydenhuollon palveluntuottaja julkisen terveydenhuollon sijaan.

Muiden koronavirustutkimusten kuin PCR-tutkimuksen korvaustaksoina käytetään Kansaneläkelaitoksen vahvistamia korvaustaksoja. 

Sairasvakuutuslakia on muutettu väliaikaisesti korkeamman korvaustaksan mahdollistamiseksi: