Skip to main content

21.9.2020

STM: Perhe-eläketurvaa uudistetaan – hallituksen esitys lausunnolle 

 

Esityksen tavoitteena on uudistaa perhe-eläketurva vastaamaan yhteiskunnan ja perheiden muuttuneisiin tarpeisiin. 

Kuolemantapauksen kohdatessa perhettä lesken ja lasten toimeentuloa turvataan työeläkelakien ja kansaneläkelain mukaisella perhe-eläkkeellä. Perhe-eläke voi olla leskeneläkettä tai lapseneläkettä. 

Uudistuksen tavoitteena on

  • parantaa lasten ja lapsiperheiden asemaa sekä kohdentaa perhe-eläke-etuuksia uudelleen ottaen huomioon työelämässä, perheiden rakenteissa ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset
  • turvata edunjättäjän kuolemaa seuranneen sopeutumisvaiheen toimeentuloa
  • turvata työeläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 5.11.2020.

Leskeneläkkeen kestoa rajataan

Jatkossa perhe-eläkejärjestelmät turvaisivat edunjättäjän kuolemaa seuranneen sopeutumisvaiheen toimeentuloa. Leskeneläkkeen kesto rajattaisiin ehdotuksen mukaan kymmenen vuoden määräajaksi tai kunnes nuorin lapseneläkkeeseen oikeutetuista täyttää 18 vuotta. Tällä hetkellä leskeneläkettä maksetaan pääsääntöisesti lesken kuolemaan saakka työeläkelakien mukaan ja kansaneläkelain mukaan kunnes leski täyttää 65 vuotta.

Myös avopuoliso saisi leskeneläkettä

Leskeneläkeoikeus tulisi myös yhteistaloudessa edunjättäjän kanssa asuneelle avopuolisolle, jolla on edunjättäjän kanssa yhteinen alaikäinen lapsi. Leskeneläkettä maksettaisiin kunnes yhteinen lapsi täyttäisi 18 vuotta. Yhteistaloudessa asumiselta edellytettäisiin vakiintuneisuutta, eli yhteistalouden tulisi olla jatkunut ennen edunjättäjän kuolemaa vähintään viisi vuotta.

Yhteistaloudessa eläneen puolison leskeneläkeoikeus parantaisi lapsiperheen taloudellista tilannetta. Nykyään tällaisessa perheessä vain lapseneläke on mahdollinen.

Lapseneläkkeeseen parannuksia

Työeläkelakien mukainen lapseneläke jatkuisi nykyistä kaksi vuotta pidempään, eli kunnes lapsi täyttäisi 20 vuotta. Niin sanottu lesken laskennallinen perhe-eläkeosuus maksettaisiin lapseneläkkeenä lapselle, jos leskeneläkkeen saajaa ei ole. Nämä muutokset parantaisivat hieman huoltajansa menettäneen lapsen taloudellista tilannetta. Kansaneläkelain mukaiseen lapseneläkkeeseen ei tulisi muutoksia.

Uudistuksen tausta

Vuoden 2017 työeläkeuudistuksen yhteydessä päätettiin selvittää perhe-eläketurvan kehittämis- ja ajanmukaistamisvaihtoehtoja. 

Työmarkkinakeskusjärjestöt tekivät hallitukselle ehdotuksen kesällä 2019 perhe-eläkkeiden uudistamisesta. Hallitusohjelmassa sitoudutaan vuoden 2017 eläkeuudistuksen toimeenpanon jatkamiseen.