Skip to main content

20.8.2020

STM ja THL: Uusien koronavirustarjuntojen määrä Suomessa edelleen kohtalaisen pieni. Päivittäiset testausmäärät kasvaneet.

Uusien koronavirustartuntojen tapausmäärät ovat valtakunnallisesti edelleen kohtalaisen vähäisiä, vaikka tapausmäärät ja ilmaantuvuus ovat nousseet heinäkuun alun mataliin lukemiin verrattuna.

Viimeisen seurantaviikon aikana (viikko 33, ajalla 10.8.-16.8.) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 131 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla (viikko 32, ajalla 3.8.-9.8.) ilmoitettiin 168 uutta tapausta.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,30-1,50 (90% todennäköisyysväli). 

Uusien tapausten ilmaantuvuus viikolla 33 oli 2,4 tapausta 100 000 asukasta kohden. Kahden viikon ajanjaksolla (viikot 32-33, ajalla 3.8.-16.8.) yhteenlaskettu uusien tapausten ilmaantuvuus oli 5,4 tapausta 100 000 asukasta kohden ja sitä edeltävällä kahden viikon ajanjaksolla (viikot 30-31, ajalla 20.7.-2.8.) ilmaantuvuus oli 2,5 tapausta 100 000 asukasta kohden.
 
Suomessa on todettu edelleen sekä kotoperäisiä että ulkomailta peräisin olevia tapauksia. Tartuntoja Suomeen on tullut useasta eri maasta. Osa uusista tapauksista liittyy tunnettuihin tartuntaketjuihin ja seurannassa oleviin tapausryvästymiin, mutta kaikkien tartuntojen lähde ei ole tiedossa. Kaikkien uusien tapausten tartuntaketjut jäljitetään huolella ja uusia tartuntoja pyritään siten ehkäisemään mahdollisimman tehokkaasti.

Tuorein tilannekuva- ja mallinnusryhmän raportti sekä edelliset raportit ovat THL:n sivuilla:

Koko Suomen yhteenlaskettu tapausmäärä 19.8.2020 oli 7805 todettua tapausta. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 334. Parantuneita arvioidaan olevan noin 7100, eli yli 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. 

Sairaalahoidossa oli 19.8.2020 yhteensä 8 potilasta, joista yksikään ei ole tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on pysynyt pienenä heinäkuun alkupuolelta lähtien.

Epidemiatilanne oli viimeisimmän seurantajakson aikana edelleen rauhallinen valtaosassa sairaanhoitopiirejä. Uusia tapauksia ei todettu 10 sairaanhoitopiirin alueella viimeisimmän seitsemän päivän seurantajakson aikana. Viikoittainen tapausilmaantuvuus laski tai pysyi ennallaan suurimmassa osassa alueita. Ilmaantuvuus laski myös Helsingin ja Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueilla, joilla on todettu määrällisesti eniten tartuntoja viime viikkoina. 

Laboratorioiden testauskapasiteetti on tällä hetkellä edelleen yli 14 000 näytettä päivässä. Viimeisen kahden viikon aikana (viikoilla 32-33) koronavirustestejä on tehty yhä suurempia määriä, päivittäin 6000–11000 testiä. Valtakunnallisesti positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä on kuitenkin pysynyt pienenä.