Skip to main content

2.12.2021

STM: Valtion kaupallisen rokotetutkimusyhtiön perustaminen hyväksytty valtioneuvoston istunnossa 

 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Tampereen yliopisto (Tampereen korkeakoulusäätiö TKS) ovat valmistelleet yhteisen rokotetutkimusyhtiön, Rokotetutkimuskeskus Finvac Oy:n, perustamista. Valtio omistaa perustettavasta yhtiöstä 51 % ja Tampereen yliopisto 49 %. Perustettava yhtiö on valtion erityistehtäväyhtiö ja sen omistajaohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisiin rokotetutkimuksiin liittyvät toiminnot ja Tampereen korkeakoulusäätiön rokotetutkimuskeskus muodostavat uuden rokotetutkimusyhtiön. Perustettavan yhtiön nimi on Rokotetutkimuskeskus Finvac Oy ja sen kotipaikka on Tampere. THL:n kaupallisen rokotetutkimustoiminnan ja Tampereen rokotetutkimuskeskuksen pääpaikat ovat nykyisinkin Tampereella.

Valtion erityistehtäväyhtiön perustamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö valtuutetaan perustamaan uusi valtion osittain omistama osakeyhtiö. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valtuutetaan merkitsemään valtion puolesta 51 kappaletta osakeyhtiön osakkeista. Loput osakekannasta merkitsee Tampereen korkeakoulusäätiö, joka luovuttaa yhtiöön Tampereen rokotetutkimuskeskuksen kliiniset rokotetutkimustoiminnot. 

Valtioneuvoston päätöksenteon jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Tampereen korkeakoulusäätiö allekirjoittavat yhtiön perustamiseen vaadittavat asiakirjat. Asiakirjojen allekirjoittamisen jälkeen yhtiö rekisteröidään. Yhtiön hallitus on toimivaltainen jo päätöksenteon jälkeen ja yhtiön hallitus ryhtyy sille kuuluviin tehtäviin.

Yhtiön perustamisella on tarkoitus osaltaan taata ja vahvistaa suomalaista rokotetutkimusosaamista, jotta Suomeen ja maailmalle saadaan hyvin tutkittuja, vaikuttavia ja turvallisia rokotteita. Lisäksi tavoitteena on pandemian kaltaisiin terveysuhkiin varautuminen ja tutkimusinvestointien lisääminen Suomeen. 

Yhtiöittämisen toinen vaihe THL:n toimintojen luovuttamisen osalta tuodaan valtioneuvoston päätöksentekoon keväällä 2022. Valtion toimintojen luovuttamisen mahdollistava laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä on tullut voimaan 1.1.2021. Taustalla on oikeuskanslerin toukokuussa 2019 antama päätös, jonka mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupalliset rokotetutkimuspalvelut ja rokotteiden hankinta tulisi selkeämmin erottaa toisistaan. 

Yhtiön perustamiseen on saatu valtion vuoden 2021 talousarviossa 8 000 000 euron määräraha. Määrärahan on tarkoitus kattaa alkupääomitus ja yhtiön perustamista edeltävät perustamiskustannukset.