Skip to main content

19.3.2021

STM, THL ja Kela Suomen koronarokotustodistus tehdään EU-mallin mukaiseksi

 

Suomessa valmisteltava ja Omakanta-palvelusta saatava sähköinen koronarokotustodistus tehdään yhteensopivaksi EU-mallin kanssa.

EU-komissio kertoi keskiviikkona 17.3. niin sanotun vihreän todistuksen (Digital Green Certificate) eli EU:n yhteisen koronatodistuksen valmistelun etenemisestä. Komissio esittää, että sähköisessä todistuksessa olisi tieto, jos henkilö olisi saanut koronarokotteen, toipunut taudista tai hän olisi vastikään saanut negatiivisen koronatestituloksen. 

Omakanta-palvelusta saatavaan suomalaiseen koronarokotustodistukseen tulisivat samat tiedot kuin EU:n suunnittelemaan yhteiseen koronatodistukseen. Suomessa sähköinen rokotustodistus toteutetaan vaiheittain niin, että ensimmäisessä vaiheessa henkilö saa Omakannasta todistuksen koronarokotuksesta. Myöhemmin Omakannasta saisi todistuksen myös negatiivisesta testituloksesta ja sairastetusta koronasta.

EU-komission kaavailemassa todistuksessa olisi QR-koodi ja todistuksen voisi tulostaa paperille. 

Suomalainen rokotustodistus voisi olla Omakannasta puhelimella näytettävä sähköinen rokotustieto, QR-koodi tai näiden yhdistelmä ja se voitaisiin myös tulostaa paperille. Todistuksen aitouden voisi varmistaa QR-koodilla.

Omakannasta todistukset myös muista rokotuksista ja tutkimuksista

EU-komission esityksessä koronaa koskeva sähköinen todistus olisi väliaikainen. Sitä voisi käyttää siihen asti, kun Maailman terveysjärjestö WHO julistaisi koronapandemian päättyneeksi.

Suomessa tavoitteena on, että koronarokotuksen lisäksi Omakannasta saisi jatkossa todistukset myös muista rokotuksista sekä esimerkiksi laboratorio- ja muista tutkimuksista. Näin Omakanta-palvelussa olevia toiminallisuuksia ja todistuksia voisi käyttää koronapandemian jälkeenkin. Omakannan toiminnallisuudet jäisivät siis pysyviksi.

Rokotustodistuksessa nojaudutaan jo olemassa oleviin potilastietoihin sekä Kanta-palveluissa oleviin tietoihin.

Tarkat käyttötarkoitukset yhä päättämättä

EU:n tasolla tai Suomessa ei ole vielä päätetty tilanteista tai käyttötarkoituksista, missä koronatodistusta vaadittaisin. EU:n tavoitteena on kuitenkin taata kansalaisten vapaa liikkuvuus. Muun muassa Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC katsoo, että todistus olisi ainoastaan lääketieteelliseen käyttöön. Myös kansainväliset terveyssäännökset rajoittavat terveystodistusten vaatimista matkailijoilta.

Komission mukaan EU:n yhteinen koronatodistus eli vihreä todistus voitaisiin ottaa käyttöön kesäkuussa. Myös Omakannan sähköinen koronarokotustodistus otetaan käyttöön siihen mennessä. Tätä ennen terveydenhuollossa käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin tehdään kevään aikana tarvittavat muutokset, jotta kaikki rokotustodistusta varten tarvittavat tiedot siirtyvät niistä Omakantaan. Lisäksi asiakastietolakia tarkentava asetus on saatava valmiiksi ja voimaan, jotta kaikkia rokotuksia sekä laboratoriotutkimusten tuloksia koskevat todistukset saisi suoraan Omakannasta.

Omakantaan tietoja rokotuksista vaiheittain 

Omakantaan on luotu uusi osio rokotustiedoille, jonne kansalaisten rokotustiedot tulevat näkyviin sitä mukaa kun terveydenhuolto uudistaa tietojen kirjaamista. Tietojen näkyminen edellyttää muutoksia myös Kanta-palveluissa. Tällä hetkellä kaikki rokotukset eivät vielä näy Omakannan Rokotukset-osiossa.

Koronarokotustodistus voidaan muodostaa vasta kun tiedot ovat kattavasti Omakannassa. Vaikka rokotus voi näkyä Omakannassa, kirjauksesta voi puuttua sellaisia tietoja, joita tarvitaan koronarokotustodistukseen.