Skip to main content

18.9.2020

STM: Sosiaaliturvakomitea aloittaa ongelmien selvittämisen sosiaaliturvan monimutkaisuudesta 

 Sosiaaliturvakomitean puheenjohtajan Pasi Moision kolumni:

 

 

Keväällä 2020 aloittanut sosiaaliturvakomitea määrittelee ensimmäiseksi, mihin sosiaaliturvan ongelmiin se työssään etsii ratkaisuja. Jo ennen kesälomia komitea hahmotteli sosiaaliturvan neljä keskeistä ongelmakokonaisuutta: 1) sosiaaliturvan monimutkaisuus, 2) ansiotyön ja sosiaaliturvan yhdistäminen, 3) vähimmäisturva, perusturva ja asuminen sekä 4) palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen.

Sosiaaliturvakomitean jaostot ja tutkimuslaitoksista koottava tutkijaverkosto ovat kesän aikana käynnistäneet työt näiden neljän ongelmakokonaisuuden konkretisoimiseksi. Jokaisesta ongelmakokonaisuudesta on tarkoitus tuottaa tutkimustietoon ja asiantuntijatyöhön pohjautuva raportti. Työ aloitetaan sosiaaliturvan monimutkaisuuden ongelmasta. Kolmen muun ongelmakokonaisuuden raporttien työstäminen aloitetaan myöhemmin, kun opit ja kokemus ensimmäisen raportin työstämisestä karttuvat. 

Sosiaaliturvan keskeisiä ongelmia kuvaavien raporttien on tarkoitus valmistua kevään-kesän 2021 aikana. Tässä työssä komitea pyrkii löytämään yhteisen näkemyksen sosiaaliturvan ongelmista, joihin halutaan lähteä etsimään ratkaisuja. Tämä yhteinen näkemys linjaa luonnollisesti myös, mitä sosiaaliturvan ongelmia tulee sisältymään komitean tiekarttaan eli suunnitelmaan sosiaaliturvan uudistamisesta. 

Sosiaaliturvauudistuksen tiekarttaa aletaan valmistella 2021, mutta suunnitelma valmistunee lopullisessa muodossaan vasta komitean välimietinnössä hallituskauden loppupuolella. 

Miten komitean työ näkyy tänä syksynä?

Komitealla on mahdollisuus ottaa käsittelyyn haluamiaan rajatumpia sosiaaliturvan ongelmia, joihin se esittää ratkaisuja jo tällä hallituskaudella. Kesäkuun kokouksessa komitea päätti selvityttää nopeammalla aikataululla nk. tosiasiallisesti työkyvyttömien työttömien tilannetta. Jaostot ja tutkijaverkosto pyrkivät selvittämään myös tätä ongelmaa syksyn aikana sekä sen yhteyttä palvelujen ja etuuksien yhteensovittamiseen.

Tutkimuslaitoksista koottavan tutkijaverkoston lisäksi komitea on vahvistanut työnsä tutkimusperusteisuutta aloittamalla yhteistyön Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) tutkimusohjelmien kanssa. Yhteistyön tuloksena syntyi komitean julkaisusarjan ensimmäinen työpaperi, joka käsitteli ajankohtaista aihetta koronakriisin ja yhteiskunnallisten kriisien vaikutuksista sosiaaliturvan uudistumiseen.  Komitean työtä tukevien, tutkijaverkoston ja STN ohjelmien tuottamien, työpapereiden sarja jatkuu syksyn ja kevään aikana.   

Myös suurelle yleisölle tarkoitettujen seminaarien sarja saatiin käyntiin elokuussa. Komitean ensimmäisen seminaarin ajankohtaisena aiheena oli koronakriisin tuomat uhat ja mahdollisuudet sosiaaliturvauudistukselle. Komitean seuraava seminaari järjestetään 21. syyskuuta, aiheena suomalaisen sosiaaliturvan vahvuudet ja varjopuolet. Keskustelijoina toimivat komitean jäsenten valitsemat eturivin asiantuntijat ja kommentaattoreina on STN ohjelmien tutkijoita. Seminaarin avaa ministeri Pekonen. 

Komitean syksyn ensimmäinen kokous on syyskuun lopussa. Silloin käsitellään jaostojen ja tutkijaverkoston ensimmäisiä hahmotelmia siitä, mitä sosiaaliturvan monimutkaisuuden ongelma konkreettisesti tarkoittaa.    

Pasi Moisio 

sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja

Sosiaaliturvauudistuksen ajankohtaisia asioita esittelee myös videosarjamme Sosiaaliturvastudio.