Skip to main content

18.5.2020

STM: Yleisötilaisuuksissa noudatettava ohjeita koronavirustartuntojen ehkäisemisestä 

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt aluehallintovirastoille ohjauskirjeen valtioneuvoston periaatepäätöksen linjausten toimeenpanosta yleisötilaisuuksissa ja kokoontumissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat valmistelleet yleiset ohjeet sisä- ja ulkotiloissa järjestettävistä tapahtumista.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti kokoontumisrajoituksia lievennetään 1.6. alkaen. Yleisötilaisuuksien henkilömäärärajoitus muuttuu nyt voimassa olevasta 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön. Yleisötilaisuuksissa on noudatettava viranomaisten ohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä.

Myös yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa saa järjestää, jos turvallisuus voidaan varmistaa asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla.

Kaikki yli 500 henkilön yleisötilaisuudet kielletään poikkeuksetta 31.7. saakka.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuurinimisteriön valmistelemien ohjeiden pääperiaatteet ovat kaikissa tilaisuuksissa samat: tilaisuuksiin ei saa tulla sairaana, hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä siivouksesta on huolehdittava ja muihin ihmisiin on pidettävä 1-2 metrin etäisyys.

Aluehallintovirastot tekevät varsinaiset yleiset päätökset tilaisuuksien kokoontumisrajoituksista ja niihin liittyvistä vaatimuksista alueellaan.

Ohjeiden yksityiskohtainen soveltaminen on aina järjestäjän vastuulla. Tilaisuuksien ja toiminnan järjestäjät voivat laatia omia tilanne-, toiminta- tai tapahtumakohtaisia tarkempia suosituksiaan, joissa on otettava huomioon aluehallintoviraston päätökset.