Skip to main content

17.12.2020

STM: Lakimuutos koronavirustutkimuksen Kela-korvauksen taksan sääntelyyn

 

 

Sairausvakuutuslain tutkimuksen ja hoidon korvauksia koskeviin säännöksiin on lisätty koronavirustestejä koskevat väliaikaiset säännökset. Valtioneuvosto voi antaa asetuksen covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävän tutkimuksen korvaustaksasta.

Tutkimuksiin, joihin ei ole säädetty korvaustaksaa valtioneuvoston asetuksella, sovelletaan Kansaneläkelaitoksen vahvistamia korvaustaksoja. Tarkoituksena on, että valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin korkeampi korvaustaksa kuin mitä Kansaneläkelaitos on vahvistanut normaalin taksanvahvistamismenettelyn kautta. 

Työnantajien taloudellisia mahdollisuuksia tarjota näitä tutkimuksia työntekijöilleen lisätään mahdollistamalla valtioneuvoston asetuksessa tarkoitetun covid-19-tutkimuksen suorakorvaus palveluntuottajalle silloinkin, kun omavastuuosuuden on maksanut testattavan työnantaja. Näin helpotetaan työnantajien mahdollisuuksia tarjota näitä tutkimuksia työntekijöilleen. Lisäksi korkeampi korvaustaksa helpottaisi Suomessa asuvan tai työskentelevän sairausvakuutetun mahdollisuuksia valita tutkimuspaikaksi yksityisen terveydenhuollon palveluntuottaja julkisen terveydenhuollon sijaan.

Asetuksella säädetään sellaisten covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävien tutkimusten korvaustaksasta, joiden korvaaminen Kansaneläkelaitoksen vahvistamaa korvaustaksaa suuremmalla korvaustaksalla nähdään tarkoituksenmukaiseksi erityisesti tutkimuksen hoidollisen arvon perusteella. 

Laki sairasvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2021 ja on voimassa vuoden 2021 loppuun.