Skip to main content

15.1.2021

STM: Kanta-palvelujen painopisteet vuodelle 2021 on vahvistettu

 

Kantaa kehitetään vastaamaan entistä paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon ja kansalaisten tarpeita. Vuonna 2021 painotuksissa korostuvat muun muassa koronavirusrokotteet, asiakastietolaki ja Omakannan kehittäminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kansaneläkelaitos ovat julkaisseet Kanta-palvelujen painopisteet vuodelle 2021. Kanta-palvelujen kehittäminen on osa laajempaa sote-alan digitalisaation ja tiedonhallinnan tiekarttaa.

Koronarokotusten tiedot on tallennettava Kantaan

Koronaepidemia vaikuttaa vuoden 2021 Kanta-kehittämiseen. Koronarokotusten tiedot tulee kirjata terveydenhuollossa oikein, jotta ne ovat sekä hyödynnettävissä kansallisessa seurannassa että näkyvissä kansalaiselle Omakannassa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon on varmistettava, että käytössä on riittävä järjestelmäversio rokotustietojen yhdenmukaiseen kirjaamiseen ja tallentamiseen. Kela tukee sote-toimijoita järjestelmien käyttöönotossa ja testauksessa.

Asiakastietolaki määrittää etenemistä

Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi asiakastietolaki on uudistumassa. Eduskunta jatkaa asiakastietolain käsittelyä kevätistuntokaudella 2021. Lain tuomat muutokset ovat laajoja ja vaikuttavat kaikkiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoihin.

Lain myötä Kanta-palveluihin tallennettaisiin tulevaisuudessa potilastietojen lisäksi sosiaalihuollon asiakastietoja sekä hyvinvointitietoja. Tietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa muuttuisi siten, että asiakkaan laaja suostumus poistuisi.

Asiakastietolaki velvoittaisi kaikki yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat liittymään Kantaan. Liittymistä tuetaan kansallisesti. 

Omakantaa kehitetään kansalaisen tarpeisiin

Omakantaa ja sen toiminnallisuuksia uudistetaan jatkuvasti. Vuoden 2021 alkupuolelta lähtien Omakannassa voi asioida toisen aikuisen puolesta suomi.fi-valtuutuksella. Yli 10-vuotiaan lapsen tietojen näyttäminen huoltajalle on jo mahdollista Omakannassa, ja sote-toimijat ottavat tätä toiminnallisuutta vaiheittain käyttöön.

Tulevaisuudessa Omakanta näyttää esimerkiksi diagnoosi- ja rokotustiedot kootusti omien otsikoidensa alla, jolloin tiedot on helpompi löytää. Näiden niin sanottujen terveystietojen koosteiden käyttöönotto on yksi vuoden 2021 painopisteistä.

Lääkityslistan kehittäminen jatkuu

Kansallinen lääkityslista helpottaa ajantasaisen lääkityksen seuraamista kansalaisten ja ammattilaisten näkökulmasta. Listalla näkyisivät kaikki henkilön käytössä olevat lääkkeet. Lääkityksen tiedonhallintaa kehitetään kansallisten toimijoiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä.

Käyttöönottojen painotukset määritetään kansallisesti

Terveydenhuollon käyttöönotoissa priorisoidaan vuonna 2021 lapsen puolesta asioinnin ja terveystietojen koosteiden lisäksi kuva-aineistojen arkiston käyttöönotot (radiologia, EKG) sekä Todistusten ja lausuntojen välittäminen terveydenhuollosta Kelaan ja Traficomille.

Sosiaalihuollossa tuetaan uusia käyttöönottoja sekä laajennetaan toiminnallisuuksia muun muassa lapsen puolesta asioinnissa. Lisäksi priorisoidaan rekisterinkäyttöoikeuden käyttöönotot.