Toiminnanjohtajan sijainen aloittanut 23.3.2015

STM: Aikuisille 45 euron alkuomavastuu reseptilääkkeistä - hallitus esitti lain vahvistamista

HS:Työnantajat korvaavat jopa hedelmöityshoitoja ja psykoterapiaa

Kela: Lääkärintodistus suoraan vastaanotolta Kelaan

Avoin tehtävä yhdistyksessä

Kela: Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015

STM ja Työterveyslaitos: Nuori pitää perehdyttää työtehtävien lisäksi myös talon tapoihin

Sairauskassa Heisa ja Tornan sairauskassa yhdistyivät

Kela: Korotettu omavastuu ei kerrytä matkojen vuotuista omavastuuosuutta

Yhdistyksen hallituksen päätöksiä

Hallitustyökoulutusta Savonlinnassa tammikuussa

Finanssivalvonnan johtokunta nimitetty vuosiksi 2015-2017

STM: Hallitus antoi sote- järjestämislakiesityksen eduskunnalle

STM: Aikuisille 45 euron omavastuu reseptilääkekustannuksista

Yhdistyksen hallituksen kokous 4.12. Hämeenlinnassa

STM: Suomalaisia kannustetaan liikkumaan enemmän ja istumaan vähemmän

STM: Työtapaturmien ja ammattiatautien korvaamisesta uusi laki

Yhdistyksen lausunto hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain sekä lääkelain 57 § ja 57b§:n muuttamisesta

Kassan hallituksen jäsenille tarkoitettua koulutusta Jyväskylässä

STM: Sairausvakuutusmaksut vuodelle 2015 vahvistettu

STM: Esitys lääkekorvausten omavastuusta uudelleen lausunnoille

Yhdistyksen hallitus kokoontui Mäntässä

STM: Palkkakerroin vuodelle 2015 vahvistettu

Miten ja missä asioissa suomalaista byrokratiaa ja sääntelyä voitaisiin sujuvoittaa ja parantaa? - puolueiden yhteinen työryhmä pyytää kansalaisilta ehdotuksia

STM: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviikon teemoina stressi ja psykososiaaliset riskit

STM: Sairausvakuutuksesta säästetään 75 miljoonaa euroa

VM: Hyvään virkakieleen!- kampanja kannustaa selkeään ja ymmärrettävään viranomaisviestintään

Yhdistyksen hallituksen kokous 23.10.

Finanssivalvonta: Suomen finanssisektorin tila hyvä, toimintaympäristön riskit edelleen kasvussa

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioesitys vuodelle 2015: hammashoidon korvaukset pienentyvät

TEM:Työkykyyn ja turvallisuuteen panostetaan yhä enemmän

STM: Hylkäävien etuuspäätösten perustelut tarkentumassa

Vakuutuskassat ry on huolissaan etuusmaksatuksen keskittämisestä Kelaan

Syksyllä hallintokoulutusta Varsinais-Suomessa

Toimisto kesätauolla heinäkuussa

Yhdistyksen hallituksen seuraava kokous elokuussa

Elokuun koulutuspäiville mahtuu vielä mukaan!

STM:Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta aloittaa

STM: Työsuojelun ja työterveyshuollon vastattava paremmin työpaikkojen tarpeisiin

Hallituksen esitys sairausvakuutuslain muuttamiseksi valiokuntakäsittelyssä

Ilmoittautuminen elokuun koulutukseen on alkanut

Killi ja Nalli yhdistyvät

Uusia toimijoita yhdistyksen hallitukseen

Koulutusta ja virkistystä jäsenkassoille 28.-29.8.

Kela: Toimintakertomus 2013 luettavissa verkossa

STM: Vakuutusyhtiöiden lääkärien nimet ovat nyt julkisia, keskustelutilaisuus aiheesta tänään - seuraa netissä

Hallituksen päätöksiä

TEM: Työpaikoilla kiinnitettävä enemmän huomiota työhönpaluuseen perhevapaan jälkeen

Yhdistyskokousvieraille

Kela: Lääkkeiden uusia erityiskorvausoikeuksia myönnetään eniten diabetekseen

STM: Stressinhallintatalkoot käyntiin: Pidä työstressi kurissa!

Yhdistyskokous 20.5.2014

Yhdistyksen hallituksen kokous 15.4.

Toimisto palvelee normaalisti

Toimisto suljettu

Vakuutuslautakunta kokoontui

Hallitus kokoontui

Uusia työryhmiä

Vuosikokous pidettiin

Jäsenistö risteili

Kelan työpaikkakassojen neuvottelukunta kokoontui

Yhdistyksen hallitus kokoontui

Jäsenristeily

Varma luopuu jäsenmaksujen perinnästä

Terveysmessut tulossa

Hallitus kokoontui

Koulutuspäivä syksyllä

Hallitus kokoontui

Vuosikokous pidettiin

Hallitus käsitteli tilinpäätöstä

Täydennyskassoille pidettiin koulutuspäivä

Aiheita koulutuspäivää varten

Koulutusmahdollisuuksia

Suomen Työterveys ry:n kokous- ja neuvottelupäivä

Työpaikkakassojen neuvottelukunta

Valitus hallinto-oikeudesta saapui hylättynä

Uudet kotisivut

Koulutuspäivä täydennyskassoille

Yhdistyksen hallituksen kesäkokous....

Vuosikokous pidettiin.

Yhdistyksen vuosikokous.

Yhdistyksen hallitus kokoontui.

Yhdistys järjesti koulutuspäivät kassoille.

Koulutuspäivä.

Kelan työpaikkakassojen neuvottelukunnan kokous

Valitus hallinto-oikeudessa

Tiedotustilaisuus

Kelan lainsäädäntöehdotukset

Yhdistyskokous pidettiin 21.5.2010

Koulutuspäivä kassanjohtajille ja asiantuntijalääkäreille

Työpaikkakassaneuvottelukunta kokoontui

Etuusvastaavatoiminta käynnistetään Kelan toimesta

Koulutuspäivä

Verotililaki voimaan

Back to Top