Kela: Tapaturmavakuutuskeskuksen kautta tapahtuva apteekkilaskutus päättyy apteekeissa

STM: Lääkesäästöjä uusin keinoin

STM: Selvityshenkilöiden mukaan leikkaustoiminnan osaaminen koottava riittävän suuriin sairaaloihin.

STM: Valviran sote-tehtävät toimialaksi uuteen virastoon

STM: Työttömyysmaksujen kokonaismäärä pysyy ennallaan

STM: Sote- ja maakuntauudistuksen digitalisaatio

STM: B-lausunto lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemiseksi on maksuton perusterveydenhoidossa

STM: Itsemääräämisoikeuslainsäädännön valmistelu jatkuu tänä syksynä 

STM: Laatusuositusta iäkkäiden palveluista uudistetaan tänä syksynä

STM: Kansaneläkeindeksiin muutoksia

VM: Hallitus esittää muutoksia verolakeihin

STM: Sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalan talousarvioesitys 2017

STM: Lausunnot valmisteltavasta päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistuksesta

Finanssivalvonta: Suomen pankkisektorin kannattavuus heikkeni, työeläkesektorin vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla.

STM: Työeläkemaksuun muutoksia

STM: Komitea pohtii kuntoutuksen uudistamista

STM: Sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnokset lausunnolle. Hallituksen esitysluonnos ja aineistot

STM: Kaikille sote-palvelujen tuottajille on tulossa rekisteröinti. Lupa- ja ilmoitusmenettelystä luovutaan.

STM: Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja perustulokokeilun toteuttamisesta. Perustulo lyhyesti.

STM: Helikopterilla tehtyjen potilaskuljetusten korvausten yhtenäistetään

VM: Kaikille oikeus tiliin ja verkkopalvelutunnuksiin

STM: Lausuntopyyntö lääkekorvaussäästöjä koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

STM: Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja lääkelain muuttamisesta. Ehdotetut muutokset koskevat pääosin apteekkitoimintaa.

STM: Työryhmä ehdottaa hoitoon pääsyn joustavoittamista 

STM: Valvira on avannut sosiaalihuollon ammattihenkilöstön keskusrekisterin

STM: Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioesitys vuodelle 2017

VM: Valtionvarainministeriön ehdotus hallinnonalansa talousarvioksi vuodelle 2017

VM: Valtiovarainministeriön budjettiehdotus vahvistaa työllisyyttä

Kela: Yleisen asumistuen saajia ennätysmäärä

VM: Sote-ratkaisu ei nosta veroastetta

STM: Sotessa seuraavalle rastille. Keskeiset tavoitteet ennallaan

STM: Omais- ja perhehoitajien tukea lisätään

STM: Kuntien sote-ulkoistamisia ja investointeja rajoitetaan väliaikaisesti

STM: Työttömyysturvalakiin muutoksia

VM: Kansallista palveluarkkitehtuuria koskeva lainsäädäntö voimaan. Laki sähköisen asioinnin tukipalveluista.

Kela: Naiset ja varttuneet työntekijät käyttävät eniten työterveyspalveluja

STM: Liikennevakuutuslaki uudistuu

Kela: Uusi palvelu näyttää yksityisten terveyspalvelujen hintaerot

STM: YK:n vammaisyleissopimus voimaan. Periaatteena osallisuus ja esteettömyys

STM: Palvelusetelikokeilu käynnistyy

Kela: Lääkekorvausmenot ovat vähentyneet 11%. Alkuomavastuun vaikutuksia lääkeostoihin liian aikaista arvioida.

Finanssivalvonta: Pankki- ja työeläkesektorin vakavaraisuus 31.3.2016.

STM: Selvitysryhmä ehdottaa sosiaali- ja terveyspalveluissa asiakkaan listautumista valitsemaansa sosiaali- ja terveyskeskukseen

STM: Uusien maakuntien perustamisen esivalmistelu alkaa

Kela: Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Kela: Lääkekorvauksia on tänä vuonna maksettu 1,7 miljoonalle

Kela: Eläkkeelle siirtyminen lisää yksityisten lääkäripalvelujen käyttöä

STM: Omais- ja perhehoitajien tukea lisätään

Yhdistyskokouksen 12.5.2016 kuulumisia

STM: Selvitysmieheltä raportti lääkesäästöistä

STM: Valtaosa kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman toimenpiteistä toteutui onnistuneesti.  

Kela: Vammaisetuuspäätöksen saa nyt huomattavasti aiempaa nopeammin

STM: Tapaturmapäiväpäivä muistuttaa kiireen aiheuttamista vahingoista

STM: Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään 28.4.2016 

STM: Alan toimivat kannattavat vammaislakien yhdistämistä

STM: Palvelusetelikokeilulla tietoa valinnanvapauden toteuttamiseen

STM: Ponnistelu palkkatasa-arvon eteen jatkuu

Kela: Kelan asiakkaiden asiointitavat ovat muuttumassa

VM: Valtion takausten nopea kasvu on jatkunut

VM: Lakiesitys hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista eduskuntaan

STM: Genomikeskus tuo perimästä saatavan tiedon osaksi terveydenhuoltoa

STM: Ilmansaasteista vuosittain yli tuhat ennenaikaista kuolemaa Suomessa

Kela: Työterveyshuoltomenojen kasvu pysähtyi

STM: Sote-työryhmä ehdottaa lakia yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluista

STM: Kansallinen syöpäkeskus edistää potilaiden tasavertaisuutta

Kela: Sähköiset lääkärintodistukset helpottavat päivärahan hakemista

Kela: Perustulokokeilun esiselvitys valmistui

Työterveyslaitos: Työuupuneet suoriutuvat hyvin, mutta hinta aivoille voi olla kova

Kela: Kelan ammatillinen kuntoutus kääntyi kasvuun

Kela: Lääkekorvaukset kasvoivat enemmän kuin kuuteen vuoteen

VM: Verotus- ja veronkantomenettelyä yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan

STM: Vammaislainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelu jatkuu

VM: Valtiokonttori tekee selvityksen valtion henkilöstöjohtamisesta

STM: Ihmiset toivovat sote-uudistukselta sujuvampia palveluja

STM: Työsuojelun valtakunnallinen puhelinneuvonta ollut toiminnassa kuukauden.

Kela: Opintoraha hupenee vuokranmaksuun yhä useammalla opiskelijalla

Kela: Kelan maksamien asumistukien menot ovat kasvaneet merkittävästi

STM: Valvira rekisteröi sosiaalihuollon ammattihenkilöt. Uusi laki voimaan 1.3.2016 

STM: Tupakkalaki tiukentuu

Kela: Perustoimeentulotuen siirto Kelaan 1.1.2017

STM: Rahapeliyhtiöt yhdistyvät

STM: Valtaosa kunnista pitää maakuntajakoa hyvänä pohjana itsehallintoalueille

STM: Yhdenvertaisuus otetaan huomioon kuntien tehtävien vähennettäessä

VM: Kuntien tehtäväreformi uudistuu ja laajenee

VM: Verotusta koskeva automaattinen tietojenvaihto laajenee

STM: Kuntien sote-ulkoistamisiin ja investointeihin väliaikaisia rajoituksia

VM: Ostovoima vahvistui heikosta työllisyyskehityksestä huolimatta

STM: Päivystyksen kokonaisuus linjattiin

STM: Sosiaali- ja terveydenhuoltoon kehitetään uusia sähköisiä palveluja

VM: Selvityshenkilö ministeri Tarasti esittää suuria muutoksia aluehallintoon

Kela: Kela kehittää etäkuntoutuspalveluita

STM: Urheilijan tapaturma- ja eläketurvaan muutoksia

STM: Lääkkeiden potilaskohtaisesta annosjakelusta oma opas

Kela: Kelan organisaatio uudistui 1.1.2016

STM: Työtapaturma- ja ammattitautiturvaan tarkennuksia

STM: Vuorotteluvapaan kesto lyhenee

VM: Vuodenvaihteen muutoksia Valtiovarainministeriön hallinnonalalla

STM: Vuodenvaihteen muutokset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla

Kela: Muutoksia Kelan etuuksiin 2016

STM: Suomen väestö kasvaa hitaimmin Pohjoismaista.Eniten lihavia ja tupakoivia.Alkoholin kulutus ja tartuntataudit laskussa.

STM: Esimiehet tarvitsevat lisää tietoa työn ja muun elämän yhteensovittamista

Vakuutuskassat ry:n kannanotto lääke-, matka- ja sairaanhoitokorvauksien muutoksiin

STM: Muutoksia etuuksiin - hallitus korottaa takuueläkettä

STM: Toimeentulotuen perusosa pysyy nykytasolla vuonna 2016

STM: Liikennevakuutuslakia selkeytetään ja uudistetaan

STM: Toimeentulotuen perusosa pysyy nykytasolla vuonna 2016 

Kela: Lakisääteinen ammatillinen Tyk-kuntoutus jatkuu KIILA-kuntoutuksena

Kela: Lääkekorvauksiin tulossa 50 euron alkuomavastuu

Kela: Uutta avomuotoista kuntoutusta tuki- ja liikuntaelinsairauksiin

STM: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut nousevat vuoden 2016 alusta.

STM: Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2016

Kela: Kelan ammatillinen kuntoutus uudistuu keväällä 2016

STM: Eläkkeensaajien asumistukijärjestelmää ei muuteta. Lisäksi lääkesäästöjä kohtuullistetaan. 

Kela: Kelan lausuntopyyntö uusista sairaanhoidon korvaustaksoista aiheutti säästöjen vastustusta

STM: Terveydenhuollon etäpalvelut rinnastetaan perinteisiin vastaanottokäynteihin

STM: Hallitus päätti sote-uudistuksen jatkosta ja itsehallintoalueista

VM: Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön vuonna 2019 

STM: Suomen terveydenhuollon laatu on OECD-maiden parhaimpia, mutta palveluihin pääsyssä ongelmia 

Kela: Perustulokokeilun vaihtoehdot selvitetään

Kela: Uusi osakuntoutusraha tukee työssäkäyntiä kuntoutuksen aikana

STM: Muutoksia sairaus- ja vanhempainrahaan

STM: Palkkakerroin nousee - työeläkeindeksi pysyy ennallaan

Työterveyslaitos: Työhön paluu pitkältä sairauslomalta aikaistunut 

STM: Työttömyysvakuutusmaksuihin 0,50 prosenttiyksikön korotus vuonna 2016

Kela: Kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet pienenevät enintään muutaman euron kuukaudessa

Kela: Kela käynnistää uudelleen perutut ASLAK-Kurssit 

Stm: Kiireen hallinta ehkäisee tapaturmia. Tapaturmapäivä perjantaina 13.11.

Lääke- ,sairaanhoidon ja matkakorvausten korvauksiin esitetään muutoksia 2016.

Kela: 1.10.2015 alkaen osakuntoutusrahaa osapäiväisen kuntoutuksen ajalta

STM: STM:n talousarvioesitys 2016. Muutoksia mm. lääke-,matka-,lääkäri- ja hammaslääkärikustannuksiin.

Kela: Hoitopaikanvalinta.fi. Potilaan valinnanvapaudesta tietoa verkossa. 

STM: Selvitys työn henkisestä ja ruumiillisesta rasittavuudesta

Kela: 1.1.2016 organisaation kuuden tulosyksiköiden johtajat nimitetty. Vakuutuspiirien määrä vähenee viiteen.

Kela: Toimeentulotukilain muutokset vahvistettu 26.6.2015. Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelalle 2017.

Kela: Kela uudistaa organisaationsa 1.1.2016 alkaen

Kela: Kelan kuntoutus työssä oleville vähenee. 31.8.2015 jälkeen alkavaksi tarkoitetut ASLAK ja TYK - kuntoutuspalvelut lakkautetaan.

Kelan tutkimus sairaanhoitokorvauksista tuloryhmittäin. Kenelle korvauksia maksetaan ja kuinka paljon?

STM: Työryhmä pohtimaan hoidon saatavuutta ja hoidon yhtenäisiä perusteita

STM, Kela, Kuntaliitto, THL: Digitalisaatio avaa kansalaiselle uusia ovia terveyspalveluihin

STM: Ensiavun ja sairaanhoidon takaamiseksi laiva-apteekissa oltava laivaväelle lääkkeitä ja hoitotarvikkeita 

Julkisten alojen eläkeneuvottelut päätökseen - eläkeikä nousee kuten yksityisellä

Eläkeuudistuksen yksityiskohdista sovittu - uudistus etenee aikataulussa

Yhdistyskokouksen 21.5.2015 kuulumisia

Päihteistä aiheutuvien haittojen ehkäisyä tehostetaan

Uuden lainsäädännön tavoitteena vastata työelämän muuttuneita olosuhteita ja perustuslain nykylainsäädännölle asettamia tavoitteita.

 

Yhdistyksen kannanotto talletussuojan piiriin kuulumattomuudesta

Toiminnanjohtajan sijainen aloittanut 23.3.2015

STM: Aikuisille 45 euron alkuomavastuu reseptilääkkeistä - hallitus esitti lain vahvistamista

HS:Työnantajat korvaavat jopa hedelmöityshoitoja ja psykoterapiaa

Kela: Lääkärintodistus suoraan vastaanotolta Kelaan

Avoin tehtävä yhdistyksessä

Kela: Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015

STM ja Työterveyslaitos: Nuori pitää perehdyttää työtehtävien lisäksi myös talon tapoihin

Sairauskassa Heisa ja Tornan sairauskassa yhdistyivät

Kela: Korotettu omavastuu ei kerrytä matkojen vuotuista omavastuuosuutta

Yhdistyksen hallituksen päätöksiä

Hallitustyökoulutusta Savonlinnassa tammikuussa

Finanssivalvonnan johtokunta nimitetty vuosiksi 2015-2017

STM: Hallitus antoi sote- järjestämislakiesityksen eduskunnalle

STM: Aikuisille 45 euron omavastuu reseptilääkekustannuksista

Yhdistyksen hallituksen kokous 4.12. Hämeenlinnassa

STM: Suomalaisia kannustetaan liikkumaan enemmän ja istumaan vähemmän

STM: Työtapaturmien ja ammattiatautien korvaamisesta uusi laki

Yhdistyksen lausunto hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain sekä lääkelain 57 § ja 57b§:n muuttamisesta

Kassan hallituksen jäsenille tarkoitettua koulutusta Jyväskylässä

STM: Sairausvakuutusmaksut vuodelle 2015 vahvistettu

STM: Esitys lääkekorvausten omavastuusta uudelleen lausunnoille

Yhdistyksen hallitus kokoontui Mäntässä

STM: Palkkakerroin vuodelle 2015 vahvistettu

Miten ja missä asioissa suomalaista byrokratiaa ja sääntelyä voitaisiin sujuvoittaa ja parantaa? - puolueiden yhteinen työryhmä pyytää kansalaisilta ehdotuksia

STM: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviikon teemoina stressi ja psykososiaaliset riskit

STM: Sairausvakuutuksesta säästetään 75 miljoonaa euroa

VM: Hyvään virkakieleen!- kampanja kannustaa selkeään ja ymmärrettävään viranomaisviestintään

Yhdistyksen hallituksen kokous 23.10.

Finanssivalvonta: Suomen finanssisektorin tila hyvä, toimintaympäristön riskit edelleen kasvussa

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioesitys vuodelle 2015: hammashoidon korvaukset pienentyvät

TEM:Työkykyyn ja turvallisuuteen panostetaan yhä enemmän

STM: Hylkäävien etuuspäätösten perustelut tarkentumassa

Vakuutuskassat ry on huolissaan etuusmaksatuksen keskittämisestä Kelaan

Syksyllä hallintokoulutusta Varsinais-Suomessa

Toimisto kesätauolla heinäkuussa

Yhdistyksen hallituksen seuraava kokous elokuussa

Elokuun koulutuspäiville mahtuu vielä mukaan!

STM:Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta aloittaa

STM: Työsuojelun ja työterveyshuollon vastattava paremmin työpaikkojen tarpeisiin

Hallituksen esitys sairausvakuutuslain muuttamiseksi valiokuntakäsittelyssä

Ilmoittautuminen elokuun koulutukseen on alkanut

Killi ja Nalli yhdistyvät

Uusia toimijoita yhdistyksen hallitukseen

Koulutusta ja virkistystä jäsenkassoille 28.-29.8.

Kela: Toimintakertomus 2013 luettavissa verkossa

STM: Vakuutusyhtiöiden lääkärien nimet ovat nyt julkisia, keskustelutilaisuus aiheesta tänään - seuraa netissä

Hallituksen päätöksiä

TEM: Työpaikoilla kiinnitettävä enemmän huomiota työhönpaluuseen perhevapaan jälkeen

Yhdistyskokousvieraille

Kela: Lääkkeiden uusia erityiskorvausoikeuksia myönnetään eniten diabetekseen

STM: Stressinhallintatalkoot käyntiin: Pidä työstressi kurissa!

Yhdistyskokous 20.5.2014

Yhdistyksen hallituksen kokous 15.4.

Toimisto palvelee normaalisti

Back to Top