Kela: Lääkekorvausmenot pienenivät 2017; viiden vuoden kasvu päättyi.

Fiva: Selvitys peruspankkipalvelujen saatavuudesta ja hinnoittelusta 

STM: Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2019

STM: Vuoden 2019 sairausvakuutusmaksut on vahvistettu

STM: Suun terveydenhuollon valinnanvapaus kiinnostaa kuntalaisia ja palveluntuottajia

STM: Hallitus uudistaisi apteekkitoimintaa vaiheittain

STM: Palvelusetelikokeilusta oppia tulevaan - valinnanvapaus haastaa palvelutuottajat kehittämään toimintaansa

STM: Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vahvistettu vuodelle 2019

STM: STM käynnistää valmistelun vaihtoehtohoitoja koskevasta lainsäädännöstä

STM: Ehdotukset apteekkeja koskevista muutoksista lausunnolle

STM: Muutoksia kansaneläkeindeksiin

Finanssivalvonta: Suomen finanssisektori on vakavarainen, äkillisiin korjausliikkeisiin kuitenkin varauduttava  

STM: Kuntoutuksen apuvälineiden luovutukselle valtakunnalliset yhtenäiset perusteet

STM: Uusi poikkihallinnollinen ohjusryhmä vahvistaa Suomen terveysturvallisuustyötä 

Kela: Ikääntyvät käyttävät eniten yksityistä hammashoitoa

VM: Valtio selvittää vaihtoehtoja kansalaisten sähköiseen tunnistautumiseen

Finanssivalvonta: Finanssivalvonnan uusi toimenpidehinnasto 1.9.2018 alkaen

STM: Asumisperusteisen sosiaaliturvan ehtoja tarkistetaan

STM: Työryhmän esitys ensihoidon ilmailupalveluiden kehittämisestä

STM: Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2019 

STM: Hallitus esittää apteekkitoimintaan muutoksia

STM: Uusi asiakasmaksulaki lausunnolle - pitkäaikaishoidon asiakasmaksut yhdenmukaisiksi ja alle 18-vuotiaille maksuttomat palvelut 

STM: Selvitysryhmä pohjustaa kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamista

STM: Hallitus: Valinnanvapauden vaiheistusta lisätään ja maakuntien rahoitus turvataan

THL: Jopa 400 000 suomalaista kokee saaneensa liian vähän lääkäripalveluja.

STM: Loppuraportti lääkekorvausjärjestelmän kehittämisestä valmistunut

Finanssivalvonta: Finanssisektorin vakavaraisuus 31.3.2018: Suomen finanssisektori säilyi kokonaisuudessaan vahvana

Kela: Kela korvaa vähälle käytölle jääneet palvelupisteet muilla palveluilla

STM: Muutoksia työterveyshuollon korvausjärjestelmään

STM: Terveydenhuollon paperit muuttuvat bittivirraksi

STM: Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen käyttöönottoa esitetään laajennettavaksi 

STM: Genomikeskus - tiedosta terveyttä

Vakuutuskassat ry:n yhdistyskokous 18.5.2018

STM: Valinnanvapauden ensimmäiset pilottialueet on valittu.

Kela: Toimintansa lopettaneiden yksityisten palvelutuottajien paperisten asiakas- ja potilasasiakirjojen arkistointi siirtyy Kelaan

Kela: Muutoksia Kelan korvaamiin taksimatkoihin 1.7.2018 

Kela: Sairaanhoitokäyntejä tehdään työterveyshuollossa aiempaa vähemmän

STM: Vakuutusten myynnin ja valvonnan sääntely uudistuu

STM: Monikanavarahoitusta yksinkertaistetaan. Asiakasmaksuja uudistetaan.

STM: Hallituksen kehysriihessä sovitut toimenpiteet

STM: Palvelusetelikokeilu. Lääkäriaikojen saatavuus ja terveysaseman sijainti tärkeimmät kriteerit

STM: Miehille sattuu liikaa. Tapaturmapäivä 13.4.2018

Kela: Kelan korvaamien taksimatkojen uudet palvelutuottajat valittu. Korvauksiin muutoksia.

STM: Palvelusetelikokeiluun viisi uutta hanketta

Oikeusministeriö: Tietosuojalaki täydentäisi EU:n tietosuoja-asetusta 

Fiva: Finanssisektorin tilanne on säilynyt vakaana, mutta kotitalouksien kasvanut velkaantuneisuus lisää riskejä

STM: Vakuutuslääkärijärjestelmää kehitetään

STM: Kaikki maakunnat hakivat mukaan valinnanvapauspiloitteihin

STM: Työterveyshuoltoa koskevat palvelut tulee yhtiöittää 1.1.2019 mennessä

Kela: Sote-uudistukseen liittyvää valinnanvapautta rakennetaan jo Kelassa  

Finanssivalvonta: Finanssivalvonnan toimintakertomus 2017: Finanssisektori on säilynyt vakaana

Kela: Kela maksoi etuuksia lähes 15 miljardia euroa

STM: Hallitus esittää valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluihin

Lääkekorvausmenot pienenivät vuonna 2017

Kela: Asiantuntijaryhmä selvittää kelaa koskevan lainsäädännön ajantasaisuuden 

STM: Palvelusetelikokeilun ensimmäisessä väliarvioinnissa ei noussut esiin yllätyksiä 

Verohallinto: Tulorekisteri kokoaa tulotiedot yhteen paikkaan. Tulorekisteri käyttöön 1.1.2019 

STM: Lausuntoyhteenveto valinnanvapauslain luonnoksesta

STM: Vuodenvaihteen muutokset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla. Päivitetty 28.12.17  

STM: Kuntien sote-ulkoistusten ja investointien rajoittamista tiukennetaan

STM: Sairausvakuutuslain mukaisten matkakustannusten korvaukset muuttuvat  

Kela: Kalliita lääkkeitä käyttävien lääkeostoihin helpotusta

Kela: Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2018

STM: Valinnanvapauslain luonnoksesta yli 700 lausuntoa

STM: Hallitus täsmentää valinnanvapauslakia

STM: Vuodenvaihteen muutokset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla 

STM: Palvelusetelikokeilut laajentuvat

Finanssivalvonta: Finanssivalvonnan johtokunta nimitetty vuosiksi 2018 - 2020  

Finanssivalvonta: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen julkaisema stressitesti - Suomi eurooppalaista keskitasoa

Finanssivalvonta: Finanssisektorin vakavaraisuus 30.9.2017: Finanssisektori vakavarainen, henki- ja vahinkoyhtiöiden maksutulo pysyi ennallaan

STM: Saattohoitoa ja palliatiivista hoitava saatava yhdenvertaisesti koko Suomessa

STM: Kuntoutuksen ohjaajista laillistettavia ammattihenkilöitä, lähihoitajien rekisteröintiä helpotetaan

Kela: Suurin osa kansaneläkeindeksiin sidotuista etuuksista säilyy määrältään samoina vuonna 2018

Finanssivalvonta: Vakuutussektorin määräyksiin ja ohjeisiin muutoksia

STM: Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2018

STM: Eläkkeensaajan asumistuessa hyväksyttävät asumismenot nousevat

STM: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut laskevat vuoden 2018

STM: Työeläkevakuutusmaksut vuodelle 2018 vahvistettu

STM: Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta aloittaa tammikuussa

STM: Vuoden 2018 sairausvakuutusmaksut vahvistettu

STM: Kuntien sote-ulkoistusten ja investointien rajoittamista tiukennetaan. Tyhjistä kiinteistöistä korvausta yksittäisille kunnille

STM: 100 vuotta suomalaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa

STM: Kuntoutuksen uudistamiskomitean raportti julkaistu

STM: Uusi valinnanvapauslaki luonnos lausuntokierrokselle

STM: Palvelusetelikokeilujen arvioinnista ensimmäisiä tuloksia

STM: Sairausvakuutuslain mukaisten matkakorvausten korvauksiin muutoksia

STM: Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vahvistettu vuodelle 2018

STM: Valinnanvapauslain luonnos on valmis

STM: Yksityiselle leikkaustoiminnalle laatukriteerit

STM: Väliraportti lääkekorvausjärjestelmän kehittämisestä valmistunut

Kela: Sairauspäivärahaa saaneiden määrä pienentynyt

STM: Perjantai 13. on taas tapaturmapäivä

STM: Muutoksia kansaneläkeindeksiin

STM: Takuueläkkeeseen tulossa korotus

STM:  Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan talousarvioesitys vuodelle 2018

Finanssivalvonta: Finanssisektori vakaa, riskienhallinnan merkitys korostuu 

Kela: Kelan valtuutetut ehdottavat Kela-lain uudistamista viipymättä

Kela: Yksityiset yleislääkärit kilpailevat hinnoilla - mutta maltillisesti

STM: Palvelusetelikokeiluja laajennetaan - valinnanvapauspilottien haku ensi vuoden alussa

STM: Kotihoidon tarve kasvaa etenkin isoissa kaupungeissa

STM: Ympärivuorokautinen päivystyshoito sairaaloihin, terveyskeskuksiin päiväaikainen kiireellinen hoito

STM: Sairaaloiden työnjako uudistuu vuonna 2018 -  leikkauksia ja vaativaa hoitoa keskitetään

STM: Uusi palvelutasopäätöksen malli parantaa ensihoitopalvelujen yhdenvertaista saatavuutta

STM: Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2018

STM: Virkamiesryhmä alkaa valmistella uutta valinnanvapauslakis

Kela: Kysely: Nykyisellä eläkejärjestelmällä on suomalaisten vahva tuki

Valtioneuvosto: Sote- ja maakuntauudistus voimaan 1.1.2020. Maakuntavaalit lokakuussa 2017

STM: Fimean päätoimipaikka Kuopiossa. Toiminta jatkuu myös Helsingissä ja Turussa

Oikeusministeriö: Työryhmä ehdottaa uutta tietosuojalakia

Kela: Lähes joka kuudes suomalainen saa asumistukea

Kela: Kuntoutuksen kela.fi -sivut uudistuvat

Kela: Sairaanhoito kansainvälisissä tilanteissa

STM: Kansalaiskysely: sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteiden toteutumista epäillään

Kela: Perustoimeentulotukea sai toukokuussa 154 000 kotitaloutta

STM: Naisten koulutustason nousu ei automaattisesti pienennä palkkaeroja

Finanssivalvonta: Finanssisektorin vakavaraisuus 31.3.217: Finanssisektori vakaa, pankkisektorin vakavaraisuus vahva, vakuutussektorin hyvä

STM: Vanha mutta vetreä - STM 100 vuotta

Kela: Taskutilasto 2017 on tiivis tietopaketti Kelan etuuksista

STM: Toiseen EU-maahan hoitoon hakeutuvan kustannukset pienenevät

STM: Naisten ja miesten edustus kuntayhtiöiden ylimmässä johdossa

STM: Forssalle, Iisalmelle ja Varkaudelle poikkeuslupa perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämiseen

Yhdistyskokouksen 11.5.2017 kuulumisia

Kela: 80-vuotias kansaneläke on kattava, mutta riittämätön

STM: Yksityiset ja julkiset sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat samaan rekisteriin 

STM: Hallitus esittää laajaa valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluihin

STM: Kela-korvausten avulla kohti uutta valinnanvapautta

STM: Terveydenhuollon ammattihenkilölakia aletaan uudistaa

STM: Hallituksen puoliväliarvioinnin vaikutukset stm:n hallinnonalalla

Kela: Kelan vuosi 2016

STM: Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisteröitymistä selkeytetään

STM: Työelämäpalkinnon finalistien opit

STM: Vakuutusten tarjoamista koskevaa lainsäädäntöä tarkennetaan

STM: Henkilöstö pitää toimivia palveluja onnistuneen sote-ja maakuntauudistuksen tärkeimpänä mittarina

STM: Ensihoitoa uudistetaan. Laki- ja asetusmuutokset lausunnolle

STM: Valinnanvapauslaista yli 600 lausuntoa

Finanssivalvonta: Finanssisektori vakaa, matala korkotaso rasittaa kannattavuutta ja digitalisaatio vaatii investointeja

STM: Naisia kolmannes kuntayhtiöiden hallituksissa

Kela: Joka viides jäi ilman lääkekorvauksia alkuomaavastuun vuoksi

STM: Eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain sijoittamista koskevat säännökset muuttuvat

STM: Uusi asetus rokotuksista voimaan 13.3.2017

STM: Sote- ja maakuntauudistus etenee eduskuntaan

STM: Valinnanvapauslakia arvioitiin perustuslain näkökulmasta

STM: Asiakasmaksujen lainsäädäntö uudistetaan kokonaan 

STM: Laboratorio- ja kuvantamispalvelut tuotettava maakunnissa yhteistyössä

Hoitopaikanvalinta.fi: Terveyspalvelut ulkomailla. Maakohtaista tietoa terveyspalveluista  

Kela: Yleistä asumistukea maksettiin vuonna 2016 yli miljardi euroa 

STM: 112 - päivä muistuttaa: ennakoi ja toimi ajoissa

STM: Sairaaloiden osaamista on koottava laadun takaamiseksi 

STM: Valinnanvapauslain luonnos lausuntokierrokselle

STM: Soten muutosjohtajat kiertävät maakunnissa kevään aikana 

STM: Lausuntovaiheessa esitys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen tallentamisesta samaan rekisteriin

STM: Ehdotus uudesta potilasvakuutuslainsäädännöstä 

STM: Työterveyshuollon tulevaisuuden haasteena työkyvyn edistäminen ja työkyvyttömyyden ehkäisy

Yle: Hoitotutkassa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteet. Arvio maakuntien palvelujen muutoksesta vuoteen 2025 

STM: Tapaturmapäivä kannustaa kiireettömyyteen

STM: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamislaki nähdään tarpeellisena

Kela: Irtisanotuilla työntekijöillä on oikeus työterveyshuollon palveluihin

STM: Eläketuki ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille

STM: Päivystysuudistus kokoaa palveluja ja vahvistaa yhteistyötä 

STM: Lääkärille entistä suurempi vastuu lääkehoidon kustannuksista

STM: Työterveyshuoltoa koskeva yhtiöittämisvelvoite siirtyy vuoden 2019 alkuun

STM: Muutoksia eläkesäätiö- ja vakuutuskassalakiin

STM: Vuodenvaihteen muutokset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla

STM: Hallitus julkisti linjaukset asiakkaan valinnanvapaudesta sote-palveluissa

Kela: Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2017

Finanssivalvonta: Huomen henki- ja vahinkovakuutussektorin vakavaraisuus hyvällä tasolla

Kela: Tutkimusryhmä suosittelee perustulokokeilun laajentamista 2018

STM: Lääkekorvausjärjestelmään muutoksia - kalliita lääkkeistä saa jatkossa kuukaudeksi

Kela: Kelan tietojärjestelmiä kehitetään tulevaisuudessa entistä ketterämmin. Arkki -hanke päättyy 

Kela: Kansaneläkeindeksiin sidottujen eläkkeiden ja etuuksien euromäärät vuonna 2017

STM: Lausuntoyhteenveto sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnoksista valmistui

STM: Lääkekorvaussäästöt toteutumassa

Kela: Lääkekorvausten vuosiomavastuu vuonna 2017

STM: Työryhmä rajaamaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusta eläkejärjestelmiin

Kela: Kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet pienenevät enintään alle 10 euroa kuukaudessa

Kela: Kelan asiointipalveluun kirjaudutaan uudella Suomi.fi-tunnistamisella

STM: Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2017

STM: Toimeentulotuen perusosa nousee vuonna 2017

STM: Sairausvakuutusmaksut vuodelle 2017 vahvistettu

STM: Elinaikakerroin vahvistettu

STM: Sairausvakuutusmaksuun muutoksia

STM: Yhdenvertaisuutta lääkekorvausjärjestelmään

STM: Lääkekorvausjärjestelmän kehittämistarpeita arvioidaan

STM: Työeläkemaksut muuttuvat

Kela: Elli Aaltosesta Kelan pääjohtaja 

Kela: Yksityisten lääkäripalvelujen saatavuus kasvanut koko maassa

Kela: Huoltajat näkevät lastensa terveystiedot Omakannasta

Kela: Vuoden 2017 KIILA-kuntoutuskursseja haettavissa nyt

STM: Päivystysuudistus kokoaa palveluja alueellisesti - sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyötä vahvistetaan

STM: Ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille eläketuki  

STM: Työeläke ja palkkakerroin vuodelle 2017 vahvistettu

VM: Lakiehdotus perustulokokeilusta eduskunnan käsiteltäväksi

VM: Hallitus esittää muutoksia Finanssivalvonnan maksuihin

STM: Muutoksia sairauspäivärahaan ja kuntoutusrahaan

STM: Palvelusetelikokeilut käynnistyvät

Finanssivalvonta: Suomen henki- ja vahinkovakuutussektorien vakavaraisuus on hyvä

Työterveyslaitos: Uusi suositus: Työkyvyn heikkeneminen voidaan tunnistaa varhain

Työterveyslaitos: Työterveyshuollon keskittyminen jatkuu

Toiminnanjohtaja nimetty

Kela: Kelan työkyvyttömyyseläkkeen saajien määrä vähenee. Eroa ikäryhmien välillä   

Back to Top