Kelan työpaikkakassojen neuvottelukunta kokoontui

Kelan tpkn kokoontui 26.2. Kokouksessa oli esillä mm. kassan toimihenkilöiden sv-asioiden käsitteleminen Kelassa ja kansainvälisten asioiden keskittäminen. Kela kuulee em. asioista kassoja ja tekee aiheista kyselyn kassoille.

Back to Top