STM: Sosiaaliturvakomitean välimietintö on hyväksytty ja julkaistaan 16.3.2023

 

 

 

Sosiaaliturvakomitean välimietinnössä linjataan sosiaaliturvan uudistamisesta sekä tehdään ehdotuksia nykyjärjestelmää koskevista uudistuksista, joita seuraava hallitus voi ottaa ohjelmaansa. Välimietintö hyväksyttiin sosiaaliturvakomitean kokouksessa maanantaina 30.1.2023.

Kokouksen jälkeen komitean kansanedustajajäsenillä on mahdollisuus jättää välimietintöön eriäviä mielipiteitä ja täydentäviä lausumia. Komitean pysyvät asiantuntijat voivat jättää välimietintöön lausuntonsa. Eriävät mielipiteet, täydentävät lausumat ja lausunnot julkaistaan välimietinnön liitteinä.

Sosiaaliturvakomitean välimietintö julkaistaan 16.3.2023, jolloin järjestetään myös yleisölle avoin webinaari.

Komitea esittää perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä

Sosiaaliturvakomitea kannattaa yhden perusturvaetuuden selvittämistä sosiaaliturvauudistuksen seuraavana vaiheena. Yksi perusturvaetuus olisi syyperusteinen etuus, jonka myöntämisen ehdot olisivat erilaiset riippuen etuutta hakevan henkilön elämäntilanteesta. Siihen siirryttäisiin vaiheittain.

Komitea esittää syyperusteisten perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä ansioturvan huomioiden. Tarkoituksena on selkeyttää ja yksinkertaistaa etuusjärjestelmää ja sen toimeenpanoa sekä helpottaa siirtymistä etuudelta toiselle. Komitea ehdottaa seuraavalle hallitukselle selvitettäväksi, mitkä etuuksien ehdoista yhtenäistettäisiin ja miten. Eri vaihtoehtojen vaikutukset muun muassa etuudensaajien asemaan ja julkiseen talouteen tulee arvioida.

Välimietintö sisältää 31 ehdotusta tuleville hallituksille 

Sosiaaliturvakomitea on ensimmäisen kautensa aikana arvioinut laajasti sosiaaliturvajärjestelmän eri osien toimivuutta ja uudistamistarpeita. Komitean ehdotukset tuleville hallituksille sisältävät lukuisia selvitys-, lainvalmistelu- ja kehittämishankkeita. Ehdotukset koskevat mm. lasten ja perheiden sosiaaliturvaa, työkykyyn ja työkyvyttömyyteen liittyviä etuuksia, työttömyysturvaa, opiskelua ja osaamisen kehittämistä, asumisen tukia, toimeentulotukea sekä sosiaaliturvan toimeenpanoa ja digitalisaatiota. Lisäksi komitea on tehnyt linjaukset toisen kautensa työn pohjaksi.

 
Liite 1 Pöytäkirja: Sosiaaliturvakomitea 9.12.2022 
Liite 2 Diaesitys
Liite 3 Välimietinnön lopullinen luonnos
Liite 4 Tiedotustilaisuuden taustadiat

 

Back to Top