STM: Lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamiseksi annettava ensimmäinen säädöspaketti voimaan 1.1.2023

 

 

 

Muutosten tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta alentamalla lääkkeiden käyttäjien lääkkeistä maksamia hintoja sekä valtion lääkekorvausmenoja. 

Lääkkeiden käyttäjien lääkkeistä maksamia hintoja ja valtion lääkekorvausmenoja alennetaan seuraavilla toimenpiteillä:

  • Edullisimpien biologisten lääkkeiden määräämistä tehostetaan.
  • Astman tai keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettyjä inhaloitavia lääkevalmisteita hyväksytään nykyistä laajemmin apteekkivaihto- ja viitehintajärjestelmän piiriin.
  • Viitehintaryhmien määräytymisperusteita muutetaan.
  • Reseptilääkkeiden lääketaksaa muutetaan leikkaamalla apteekkien myyntikatteen osuutta reseptilääkkeiden vähimmäismyyntihinnasta.
  • Apteekkiveron perusteena olevasta apteekin liikevaihdosta vähennetään tukkuhinnaltaan yli 1 500 euroa maksavien lääkevalmisteiden arvonlisäveroton vähittäishinta 1 683,92 euroa ylittävältä osalta.
  • Siirtymäaikaa, jonka kuluessa sähköisten lääkemääräysten tiedot voitaisiin luovuttaa potilaalle hyvinvointisovelluksen kautta, pidennetään.

Valtion lääkekorvausmenoja vähentämällä ohjataan rahoitusta hyvinvointialueille ja mahdollistetaan osaltaan valtion rahoitus hoivahenkilöstön vähimmäismitoitukselle.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa lisäksi asetuksen lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta loppuvuoden aikana. Asetuksen nojalla kaikki biologisia lääkkeitä koskevat reseptit olisivat jatkossa voimassa yhden vuoden ajan.

Lait ja asetukset tulevat voimaan 1.1.2023.

Back to Top