STM: Koronarokottamisen ja -testien korvattavuutta jatketaan kesäkuun 2023 loppuun

 

 

Koronarokottamisten sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset jatkuvat kesäkuun 2023 loppuun. Myös koronatestit kuuluvat korvausten piiriin. Korvattavuus koskee Suomessa asuvia tai työskenteleviä sairausvakuutettuja henkilöitä.

Koronarokottaminen kuuluu sairaanhoitokorvausten piiriin. Myös rokotuksiin tehtyjen matkojen kustannukset ovat korvattavia vastaavasti kuin sairauden hoitoon liittyvät matkakustannukset. 

Lisäksi yksityisessä terveydenhuollossa tehdyistä koronatesteistä voi jatkossakin saada sairaanhoitokorvauksen. Korvaus koskee pcr-testiä, jonka korvaustaksa on 100 euroa, ja antigeenitestiä, jonka korvaustaksa on 36 euroa.  

Korvaus koronarokottamisesta ja -testauksesta voidaan maksaa suoraan työterveyshuollon palveluntuottajalle, jos ne sisältyvät työnantajan tarjoamiin työterveyshuollon palveluihin. 

Back to Top