STM: Hallitus esittää sairausvakuutuslain muuttamista yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvausten osalta 

 

 

Kela-korvauksiin eli yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvauksiin tehdyillä muutoksilla on tarkoitus nykyaikaistaa sairausvakuutuslakia ja rahoittaa osittain vanhuspalvelulain mukainen henkilöstömitoitus. Osa Kela-korvauksiin käytetyistä varoista ohjattaisiin hyvinvointialueiden rahoitukseen.

Esityksen tavoitteena on toteuttaa sairausvakuutuksen yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvausten säästöt vuoden 2023 alusta alkaen. Lisäksi tavoitteena vähentää julkisen talouden kustannuksia sellaisissa tilanteissa, joissa Suomella ei ole kansainvälistä velvoitetta korvata henkilölle aiheutuneita sairaanhoitokustannuksia.

Säästöt kohdentuisivat yksityisessä terveydenhuollossa tehtyjen tutkimuksien ja hoidon korvauksiin ja lääkärinpalkkioiden korvauksiin. Säästötoimenpiteet eivät kohdistuisi hammashoitoon tai mielenterveyspalveluihin. Jatkossa vain hammaslääkärin, psykiatrian erikoislääkärin ja suu- ja leukakirurgian erikoislääkärin määräämät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset olisivat korvattavia. Myös psykologin tutkimukset olisivat korvattavia. Muilta osin tutkimuksen ja hoidon korvauksia ei enää maksettaisi. 

Jatkossa kaikki yleis- ja erikoislääkärien vastaanottokäynnit korvattaisiin tasasuuruisesti (n. 8 €) lukuun ottamatta psykiatrin ja erikoishammaslääkärin vastaanottokäyntejä, jotka korvattaisiin jatkossakin erikoistaksan perusteella. Lääkärin tekemien toimenpiteiden korvattavuus poistuisi joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Lääkärinpalkkioiden korvauksiin kohdistuvia rajauksia ehdotetaan tarkennettavaksi valtioneuvoston asetuksessa.

Sairaanhoitoon liittyviä matkoja yksityiseen terveydenhuoltoon ja niihin liittyvä yöpymisraha korvattaisiin jatkossa vain niiltä osin, kuin hoito tai tutkimus korvataan sairausvakuutuslain mukaan.

Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi sairausvakuutuslain säännös, joka koskee oikeutta korvaukseen muussa kuin EU- tai ETA-maassa annetun sairaanhoidon kustannuksista. Myös jatkossa korvattaisiin sairaanhoitokustannukset tilanteissa, joissa oikeus korvaukseen perustuu Suomea sitovaan kansainväliseen sopimukseen tai EU:n asetukseen.

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

 

Back to Top