STM: Iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon 0,7 henkilöstömitoituksen voimaantulon valmistelu 

Iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon 0,7 henkilöstömitoituksen voimaantulon porrastamiseksi käynnistetään hallituksen esityksen valmistelu

 

 

Hallituksen sote-ministeriryhmä pitää tärkeänä, että iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon 0,7 henkilöstömitoituksesta ei tingitä. Henkilöstömitoituksen voimaantulon porrastamiseksi käynnistetään hallituksen esityksen valmistelu.

Ministeriryhmä päätti 27. syyskuuta kokouksessaan käynnistää hallituksen esityksen valmistelun nk. vanhuspalvelulain voimaantulosäännöksen muuttamiseksi.

Hoivahenkilöstön vähimmäismitoitusta porrastetaan vuonna 2023 siten, että 

  • 1.4.2023 alkaen vähimmäismitoitus on 0,65 ja 
  • 1.12.2023 alkaen vähimmäismitoitus on 0,70 työntekijää asiakasta kohti.

Tehtävämuutoksesta johtuva hyvinvointialueiden rahoitustason korotus vuonna 2023 on 128 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueille mitoituksen toteuttamista varten osoitettava rahoitus ei muutu porrastuksen johdosta, jotta alueilla voidaan toteuttaa henkilöstön saatavuutta parantavia toimia.

Vanhuspalvelulakiin sisältyy toistaiseksi vähän käytettyjä mahdollisuuksia henkilöstörakenteen monipuolistamiseen. Lähihoitajien ja sairaanhoitajien lisäksi asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata monien muiden sote-ammattilaisten osaamisella, ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitämiseen voidaan hyödyntää myös muita kuin sote-ammattilaisia, esimerkiksi liikunta-, kulttuuri- tai taidealan ammattilaisia. Välillisiin töihin tulee varata erillinen henkilöstö. Näin ei vielä kaikilta osin ole.

Välimuotoista asumista koskevat, 1.1.2023 voimaan tulevat pykälät mahdollistavat palveluvalikoiman monipuolistamisen ja siten tarpeita vastaavan palvelun osalle niistä, jotka nyt vaihtoehtojen puutteessa sijoitetaan ympärivuorokautiseen hoitoon.  


Koulutuslisäykset alkavat näkyä työvoimassa 2023 alkaen

Vuosina 2020-2021 lähihoitajaopiskelijoiden määrää on lisätty noin tuhannella. Lähihoitajien aloituspaikkalisäykset alkavat vaikuttaa 2023 tutkintomäärissä. Koulutuspaikkojen lisäämistä jatketaan edelleen.

Myös sairaanhoitajatutkintoa suorittavien määrää on lisätty kaikkiaan noin tuhannella vuosina 2020-2022. Sairaanhoitajakoulutuksen aloituspaikkalisäykset alkavat vaikuttaa vuoden 2024 tutkintomäärissä, mutta osa opiskelijoista aloittaa työntekoa jo opiskeluaikana.

Hoiva-avustajien määrää on mahdollista lisätä merkittävästi toimintayksiköissä. Vuoden 2023 talousarviota koskevissa hallituksen neuvotteluissa varattiin määrärahat 2500 hoiva-avustaja kouluttamiseksi vuosina 2022-2025. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden ohjelman kautta rahoitusta ohjataan myös tietopohjaan ja ennakointiin, sote-ammattihenkilöitä koskevan säädös- ja informaatio-ohjaukseen, hyvän työn edellytysten parantamiseen ja digiosaamisen kehittämiseen.

Lisäksi hyödynnetään tehokkaammin työperäistä maahanmuuttoa. 

Tavoitteena on antaa hallituksen esitys hoivahenkilöstön vähimmäismitoituksen voimaantulon porrastamiseksi eduskunnalle syyskaudella 2022. 

Back to Top