STM: Hallituksen esitys biologisten lääkkeiden lääkevaihdosta apteekeissa lausunnolla  

 

 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutoksia lääkelakiin koskien biologisten lääkkeiden lääkevaihdon mahdollistamista apteekeissa. Lisäksi ehdotetaan muutoksia sairausvakuutuslakiin koskien biosimilaarivalmisteiden sisällyttämistä viitehintajärjestelmään. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lääkelakia ja sairausvakuutuslakia. Esityksessä ehdotetaan mahdollistettavan biologisten lääkkeiden apteekkivaihto ja biosimilaarivalmisteiden sisällyttäminen viitehintajärjestelmään. Ehdotukset ovat osa toimenpidekokonaisuutta, johon kuuluu myös hallituksen esitys eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi.  

Esitys liittyy pääministeri Marinin hallitusohjelmakirjauksien mukaisesti toteutettavaan lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamiseen ja hoivahenkilöstön sitovan vähimmäismitoituksen rahoittamiseen. Esityksessä ehdotetuilla muutoksilla on tarkoitus vähentää lääkkeiden käyttäjien lääkekustannuksia. Lisäksi tarkoitus on karsia valtion lääkekorvausmenoja ja tällä summalla rahoittaa tulevaisuudessa osa hoivahenkilöstön sitovasta vähimmäismitoituksesta ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä.

Esitys on lausunnolla 25.10.2022 asti. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen.

Back to Top