STM: Veli-Mikko Niemestä sosiaali- ja terveysministeriön uusi kansliapäällikkö 

 

Valtioneuvosto on nimittänyt torstaina 4. elokuuta osastopäällikkö ylijohtaja Veli-Mikko Niemen sosiaali- ja terveysministeriön (STM) uudeksi kansliapäälliköksi. Kansliapäällikön virkakausi alkaa 15.8.2022 ja se kestää viisi vuotta. Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa.

Niemi on toiminut sosiaali- ja terveysministeriössä yhteisöt ja toimintakyky -osaston osastopäällikkönä vuodesta 2020 lähtien. Aiemmin hän on työskennellyt ministeriössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston osastopäällikkönä vuosina 2014–2017. Sen jälkeen hän on työskennellyt ylijohtajana ja kansainvälisten asioiden yksikön päällikkönä. Tätä ennen Niemi toimi maa- ja metsätalousministeriössä elintarviketurvallisuusjohtajana vuosina 2007–2014 ja apulaisosastopäällikkönä vuosina 2002–2007 sekä sitä ennen sosiaali- ja terveysministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja Euroopan komission asiantuntijatehtävissä. Niemi on koulutukseltaan eläinlääketieteen lisensiaatti.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta, ohjauksesta ja toimeenpanosta. Ministeriön tehtävänä on edistää väestön hyvää terveyttä ja toimintakykyä, terveellistä työ- ja elinympäristöä sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa. Lisäksi STM:n tehtävänä on turvata riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kohtuullinen toimeentulo elämän eri vaiheissa.

STM:n kansliapäällikön tehtävistä tarkemmin ministeriön verkkosivuilla: https://stm.fi/virkamiesjohto

Virkaa haki 5 henkilöä.

Back to Top