STM: Koronarokottamisten ja -testausten sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia jatketaan 30.6.2022 asti 

 

 

Sairausvakuutuslain väliaikaisia muutoksia jatketaan siten, että koronarokote kuuluu sairaanhoitokorvausten piiriin. Rokottamisen korvaustaksa on jatkossakin 10 euroa. Myös rokotuksiin tehtyjen matkojen kustannukset korvataan sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa tehtyjen rokottamisten osalta. Lisäksi valtioneuvoston asetuksenantovaltuutta jatketaan koronavirustestauksen korvaustaksan osalta. Valtuus mahdollistaa korvaustaksan säätämisen asetuksella korkeammaksi kuin mikä Kelan vahvistama korvaustaksa normaalisti on.

Lakimuutosten tavoitteena on jatkossakin turvata Suomessa asuvan tai työskentelevän sairausvakuutetun pääsy koronarokotukseen ja -testaukseen. Muutoksilla helpotetaan myös työnantajien mahdollisuuksia antaa rokottaminen työterveyshuollossa tehtäväksi, jos kunta näin haluaa. 

Väliaikaisten säännösten jatkamisella parannetaan vakuutettujen mahdollisuuksia mennä koronarokotukseen yksityiselle terveydenhuollon palveluntuottajalle julkisen terveydenhuollon sijaan. Lisäksi väliaikaisten säännösten jatkamisella korvataan vakuutetuille syntyneitä kustannuksia. Samoin vakuutetun mahdollisuudet valita koronatutkimuksen paikaksi yksityinen palveluntuottaja julkisen terveydenhuollon sijaan paranevat.

Väliaikaisten säännösten jatkamisen myötä Kela voi myös jatkossa korvata työterveyshuollossa annetut koronarokottamiset joko työterveyshuollon kustannuksina tai sairaanhoitokorvausten kautta. Koronarokottamisen korvaus voidaan maksaa suorakorvauksena yksityiselle työterveydenhuollon palveluntuottajalle, jolloin työnantajan maksettavaksi jää rokottamistoimenpiteen omavastuuosuus.

Työnantajien taloudellisia mahdollisuuksia tarjota koronatutkimuksia työntekijöilleen jatketaan edelleen mahdollistamalla valtioneuvoston asetuksessa tarkoitetun PCR-tutkimuksen suorakorvaus palveluntuottajalle silloinkin, kun omavastuuosuuden on maksanut testattavan työnantaja.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2022, ja ovat voimassa 30.6.2022 asti.

Back to Top