STM: Uusi sanasto määrittelee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset käsitteet

 

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset käsitteet -sanasto on valmistunut. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon parissa työskenteleville tarkoitettu sanasto ohjaa käyttämään alan keskeisiä käsitteitä ja termejä yhdenmukaisesti. Sanasto kokoaa yhteen uusia ja jo aiemmin käyttöön otettuja käsitteitä, joista osa on muuttunut tai muuttumassa esimerkiksi teknologian kehityksen mahdollistamien uudenlaisten palvelukanavien myötä.

Sanastoon on koottu termitietueina ja käsitekaavioina tiedot 44 käsitteestä. Sanastossa selvitetään käsitteiden sisällöt määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla sekä annetaan suomenkieliset termisuositukset sekä ruotsin, englannin- ja venäjänkieliset vastineet. Käsitekuvaukset on käännetty ruotsiksi ja englanniksi. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioilla.

Sanasto on saatavilla nyt sanastokeskuksen TEPA-termipankissa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sote-sanastoissa. 


•   Sote-sanasto THL:n sivulla 

Sanasto valmisteltiin työryhmässä ja viimeisteltiin lausuntojen pohjalta. Sanaston suomenkielisen osuuden on laatinut työryhmä, johon kuului sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kelan, Kotuksen sekä valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialan asiantuntijoita. Työryhmä työskenteli Sanastokeskuksen asiantuntijoiden johdolla. Työryhmä konsultoi työn edetessä myös työryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita.

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti sanastoluonnoksesta lausuntokierroksen, ja työryhmä viimeisteli sanaston lausuntojen pohjalta. Työn rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö. Valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimiala vastasi sanaston kieliversioista.

 
 
 
Back to Top