STM: Koronakriisin hallintaan uusittu toimintasuunnitelma

 

 

 

Valtioneuvosto on antanut torstaina 9. syyskuuta periaatepäätöksen hybridistrategian toimintasuunnitelman päivittämisestä. Uudistetun toimintasuunnitelman tavoitteena on avata yhteiskunta ja pitää se auki. 

Toimintasuunnitelman mukaan rajoituksia ja suosituksia ryhdytään purkamaan asteittain heti. STM täsmentää ohjauskirjeellä, miten toimintasuunnitelman asteittainen käyttöönotto toteutetaan.

Valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista luovutaan, kun vähintään 80 prosenttia rokotusten kohderyhmään kuuluvista 12 vuotta täyttäneistä on rokotettu kahteen kertaan tai heillä on ollut mahdollisuus ottaa molemmat rokoteannokset.

Uudistettu toimintasuunnitelma on voimassa toistaiseksi, ja se päivitetään tarvittaessa.

Epidemiaa torjutaan paikallisesti – epidemiavaiheista ja niiden suosituksista luovutaan

Jatkossa koronaepidemiaa torjutaan ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimenpitein.

Yhteiskunnan eri toiminnot ovat lähtökohtaisesti avoimia eikä niitä rajoiteta. Jos tartuntaryppäiden sammuttamiseksi tarvitaan rajoituksia, ne kohdennetaan erittäin tarkkaan. 

Viimesijaisena epidemian torjuntakeinona kunnat, sairaanhoitopiirit ja aluehallintovirastot voivat toimeenpanna erittäin tarkasti valittuja, kohdennettuja ja lyhytkestoisia täsmärajoituksia tilanteissa, jossa on suuri riski taudin leviämiselle.

Toimintasuunnitelmassa painotetaan, että päätöksenteossa huomioidaan edelleen lapsen edun ensisijaisuuden periaate. Lisäksi mahdollisten rajoitusten tulisi kohdella eri aloja mahdollisimman yhdenvertaisesti. 

Jos epidemiatilanne heikkenee yllättävästi, voidaan siirtyä takaisin laaja-alaisempien toimenpiteiden valtakunnalliseen ohjaukseen. Valtioneuvosto tekee tällöin periaatepäätöksen valtakunnallisen hätäjarrumekanismin käyttöönotosta.

 

Back to Top