STM: Koronapassin valmistelu etenee - lainsäädäntöä valmisteleva ryhmä asetettu

 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut 13.8. työryhmän koronapassia koskevan lainsäädännön valmistelua varten. Työryhmän toimikausi on 13.8.2021-30.9.2021.

Hallitus päätti 5.8.2021 jatkaa koronapassin käyttöönoton valmistelua. Valmistelua johtaa sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, valtionvarainministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, oikeusministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. 
 
Koronapassin tavoitteena on vähentää koronatartuntojen esiintyvyyttä ihmisten kokoontumisissa ja edistää yhteiskunnan terveysturvallista avaamista. 

Koronapassin avulla henkilö voisi todentaa muille henkilöille oman alentuneen riskin koronainfektion tartuttavuuteen. Koronapassilla tarkoitettaisiin luotettavaa todistusta saadusta rokotesarjasta, sairastetusta taudista tai tuoreesta negatiivisesta testituloksesta.

Valmistelua tehdään yhteistyössä

STM on pyytänyt työ- ja elinkeinoministeriötä, opetus- ja kulttuuriministeriötä, liikenne- ja viestintäministeriötä sekä ympäristöministeriötä toimittamaan 16.8.2021 mennessä tiedot missä tilanteissa tai tapahtumissa niiden toimialoilla koronapassia tultaisiin käyttämään. Ministeriöt ovat toimittaneet tiedot ja ryhmä tukee ministeriöiden valmistelutyötä. 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos arvioi esitysten terveysturvallisuuden. Oikeusministeriö on mukana arvioimassa lainsäädäntömuutosten tarpeellisuutta ja valtiosääntöoikeudellisia reunaehtoja sekä tietosuojaa koskevia sääntelytarpeita.

Koronapassia koskevan säädösvalmisteluhankkeen lisäksi STM käynnistää koronapassin teknistä toteutusta koskevan projektin.

Back to Top