STM, THL ja Kela: Koronatodistuksen aikatauluista lisätietoa  

 

Suomessa valmisteltavat Omakannan koronatodistukset otetaan käyttöön vaiheittain.

Toukokuun lopulla käyttöön otetaan kansallinen todistus koronarokotuksesta, joka sisältää tiedot henkilön saamista koronarokotuksista. Tätä koronarokotustodistusta voidaan käyttää esimerkiksi rajanylitystilanteissa niissä EU-maissa, jotka hyväksyvät kansallisen todistuksen koronarokotuksista. EU-maat voivat siis itse päättää hyväksyvätkö ne todistuksen rajanylitystilanteissa.

Heinäkuussa otetaan käyttöön EU:n yhteinen koronatodistus, joka sisältää todistuksen koronarokotuksista, todistuksen negatiivisesta testituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronavirustaudista. Tämä laajempi koronatodistus toimisi ja hyväksyttäisiin kaikissa EU-maissa, kun EU-asetus sähköisestä koronatodistuksesta on tullut voimaan. Asetus on tarkoitus hyväksyä kesäkuun lopussa ja jäsenmaiden tulee toimeenpanna se elokuun alkuun mennessä.

Miksi Omakannan koronatodistus tehdään vaiheittain?

Kansallinen todistus koronarokotuksista valmistuu ensin eli toukokuussa, koska sen kehittäminen ja tekeminen on pitkällä. Tietoja annetuista koronarokotuksista on jo saatavilla Kanta-palvelusta.

EU:n yhteinen koronatodistus valmistuu myöhemmin, koska se voidaan ottaa käyttöön vasta, kun EU-asetus sähköisestä koronatodistuksesta on tullut voimaan. Samalla varmistetaan, että tiedot koronavirustesteistä on kattavasti ja laadukkaasti saatavilla kaikista terveydenhuollon toimintayksiköistä.

Kansallinen todistus koronarokotuksesta voi jo toukokuussa helpottaa matkustamista, sillä se on helposti matkustajan saatavilla ja muut EU-maat voivat halutessaan sen hyväksyä, vaikka EU-asetus ei tuolloin ole vielä voimassa.

Mitkä ovat koronatodistuksen hyödyt?

Matkustajalle koronatodistus on helppo saada ja esittää: jokainen voi esittää todistuksen omalta mobiililaitteeltaan tai tulostaa sen paperille. Todistus on maksuton.

Terveydenhuollon ammattilaisia ei tarvita todistuksen myöntämiseen: todistus muodostuu automaattisesti Omakanta-palvelussa ja terveydenhuollon voimavaroja säästyy muihin tehtäviin.

EU-maiden on helppo lukea saapuvien matkustajien koronatodistukset, jotka ovat yhteneväiset koko EU:ssa. Maat päättävät itse, mitä todistuksia edellyttävät maahan saapuvilta ja edellyttävätkö ne esimerkiksi yhtä tai kahta rokoteannosta. EU-asetuksen mukaan jäsenmaiden on hyväksyttävä EU:n yhteinen koronatodistus, jos jäsenmaa hyväksyy myös muita vastaavia todistuksia.

Miksi koronatodistusta tehdään Suomessa Omakantaan?

Omakanta on kansalaisille tuttu, tietoturvallinen käyttöympäristö. Vuonna 2020 Omakannalla oli 2,7 miljoonaa käyttäjää. Omakannassa on mahdollista asioida myös alaikäisen huollettavan puolesta sekä maaliskuusta lähtien myös toisen täysi-ikäisen puolesta.

Omakanta on kansalaisen oma verkkopalvelu, joka ainoana palveluna Suomessa näyttää kaikkialla terveydenhuollossa kirjattuja ja Kanta-palveluun tallennettuja hoitotietoja. Palvelun käyttö ei kuitenkaan ole kansalaiselle pakollista.

Käyttäjältä Omakanta vaatii vahvan tunnistautumisen esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla.

Koronatodistusta koskevat tiedot määritellään kansainvälisesti yhdenmukaisiksi ja Omakantaan toteutettava sähköinen koronatodistus noudattaa näitä määrityksiä.

Voiko koronatodistuksen saada muualta kuin Omakannasta? 

Koska kaikki eivät käytä tai pysty käyttämään Omakanta-palvelua, henkilö saa halutessaan Omakannan koronatodistuksen rokotuksen antaneelta taholta. Jo nyt henkilö voi halutessaan saada koronatodistuksen terveydenhuollosta.

 

Back to Top