STM: Koronarokottamisten korvaamista laajennetaan työterveyshuollossa - myös matkakustannukset korvataan

 

Eduskunta hyväksyi sairausvakuutuslain muuttamisen väliaikaisesti siten, että sairaanhoitokorvauksiin lisätään koronarokottamisen korvaustaksa. Korvauksen suuruus on kymmenen (10) euroa. Lisäksi koronarokottamisen korvaaminen tekee rokotuksiin tehdyt matkat korvattaviksi. Matkakustannukset korvataan jatkossa sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa tehtyjen rokottamisten osalta.

Lakimuutosten tavoitteena on helpottaa työnantajien mahdollisuuksia antaa rokottaminen työterveyshuollossa tehtäväksi, jos kunta näin haluaa. Kokonaisvastuu rokottamisesta on edelleen kunnilla, ja kunnat päättävät rokotussuunnitelmissaan muiden tahojen osallistumisesta rokottamiseen. 

Tällä hetkellä Kela korvaa koronarokotteiden rokottamistoimenpiteiden kustannuksia työnantajille työterveyshuollon korvausten korvausluokan I kautta. Jatkossa Kela voi korvata työterveyshuollossa annetut koronarokottamiset vaihtoehtoisesti sairaanhoitokorvausten kautta. Koronarokottamisen korvaus voidaan maksaa suorakorvauksena yksityiselle työterveyshuollon palveluntuottajalle, jolloin työnantajan maksettavaksi jää rokottamistoimenpiteen omavastuuosuus.

Tasavallan presidentti vahvistaa muutokset 26.3.2021. Muutokset tulevat voimaan 27.3.2021 ja ovat voimassa vuoden 2021 loppuun.

 

Back to Top