STM: Valtiontakuu Covid-19 -rokotteiden vakuuttamiseksi

 

 

 

Covid-19 -rokotteiden vakuuttamisen turvaamiseksi on säädetty laki. Vakuutusturva varmistetaan myös Covid-19 -rokotteiden saajille. 

Suomessa rokotteiden ja lääkkeiden aiheuttamat henkilövahingot vakuutetaan yksityisellä lääkevahinkovakuutuksella, jossa vakuutuksen ottajina ovat lääkkeiden valmistajat, maahantuojat ja markkinoijat. Lääkevahinkovakuutuksesta maksetaan korvausta muun muassa sairaanhoitokuluista, ansionmenetyksestä sekä tilapäisestä haitasta ja pysyvästä haitasta. 

Suomessa lääkevahinkovakuutusta tarjoaa vain yksi yhtiö, Suomen Keskinäinen lääkevahinkovakuutusyhtiö, joka pienentää omaa vakuutusriskiään ottamalla markkinoilta jälleenvakuutuksen. Laki mahdollistaa valtiontakuun antamisen Covid-19 –rokotteiden lääkevahinkovakuuttajalle, jos jälleenvakuutusta ei ole markkinoilta saatavilla kohtuullisin ehdoin. 

Vakuutustakuun myöntämällä valtio ottaa jälleenvakuuttajien tavoin osittaisen rahoitusvastuun ensivakuutuksen antaneen vakuutusyhtiön myöntämän vakuutuksen korvausmenosta.

Vakuutustakuu voidaan antaa enintään kalenterivuodeksi kerrallaan. Yhdelle vakuutusyhtiölle myönnetyn takuun perusteella valtion vastuun määrä voi olla yhteensä enintään 30 miljoonaa euroa kalenterivuotta kohti ja mikäli vakuutustakuu myönnettäisiin useampana kalenterivuotena tai useammalle vakuutusyhtiölle, kaikkiaan yhteensä 300 miljoonaa euroa. Valtio peri vakuutusyhtiöltä maksun vakuutustakuun myöntämisestä. Valtiontakuun antamisenkin jälkeen korvauksista suhteessa vahinkoa kärsineisiin vastaa vakuutustakuun saanut vakuutusyhtiö. 

Laki valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi tulee voimaan 1.1.2021.

 

Back to Top