STM: Hallitus esittää Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamista

Esityksen tavoitteena on päivittää Kelan tehtäviä ja organisaatiota koskevat säännökset vastaamaan nykytilaa. Lisäksi lakiin lisättäisiin mahdollisuus toimittaa Kelan etuuksia koskevat päätökset asiakkaalle sähköisesti, jos asiakas niin haluaa.

Kansaneläkelaitoksen tehtäviä ja organisaatiota koskevat säännökset on tarkoitus ajantasaistaa. Näin turvattaisiin Kansaneläkelaitoksen toiminnan ajantasaisuus ja tehokkuus. 
 
Laki tulisi voimaan 1.3.2021.

Back to Top