Etuusvastaavatoiminta käynnistetään Kelan toimesta

 

Kela valmistelee työpaikkakassoille etuusvastaavatoimintaa, jollainen on käytössä myös Kelan paikallistoimistoissa.

Tarkoitus on helpottaa kassojen tiedonsaantia epäselvissä tapauksissa.

Etuusvastaavia nimetään kassoista neljä varahenkilöineen. Koulutukset toimintaa varten aloitetaan keväällä.

Toiminnan on tarkoitus käynnistyä lokakuun alusta.

Back to Top