STM: Työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärää korotetaan 0,32 prosenttiyksiköllä  

 

 

Työttömyysvakuutusmaksuja korotetaan 0,32 prosenttiyksiköllä vuodelle 2021. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,40 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 169 000 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 1,90 prosenttia palkasta.

Yrityksen osaomistajan maksama palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on ensi vuonna 0,65 prosenttia palkasta ja osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,50 prosenttia palkasta.

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia liiketoiminnasta maksettujen palkkojen määrästä, jos palkkasumma on korkeintaan 2 169 000 euroa. Sen ylittävältä osalta maksu on 1,15 prosenttia palkasta.

Yliopistojen työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 169 000 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 1,38 prosenttia palkasta.

Työpanokseen perustuva osinko luetaan jatkossa mukaan työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevaan työansioon. Lisäksi säännöksiä täsmennetään työsuhdeoptioiden ja osakepalkkioiden osalta.

Lait tulevat voimaan 1.1.2021. Työttömyysvakuutusmaksut vahvistetaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

 

Back to Top