STM: Monikanavarahoituksen purkamisen valmisteluryhmät asetettu 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa monikanavarahoituksen purkamisen selvittämistä varten neljä virkamiehistä koostuvaa valmisteluryhmää. Valmisteluryhmät asetetaan monikanavarahoituksen purkamisen pohjustamiseksi ja ne tekevät valmistelutyötä myöhemmin käynnistettävän parlamentaarisen valmistelun tueksi.

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta valmistellaan erillisinä asioina parlamentaarisessa komiteassa maakuntien verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkaminen.  

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa monikanavarahoituksen purkamisen selvittämistä varten seuraavat neljä valmisteluryhmää: 

  • yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvausten valmisteluryhmä, 
  • matkojen korvaamisen valmisteluryhmä, 
  • kuntoutuksen valmisteluryhmä ja 
  • lääkekorvauksien valmisteluryhmä. 

Työssä tarkastellaan monikanavarahoitusta sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksen korvauksien ja etuuksien näkökulmasta. Valmisteluryhmien tehtävänä on koota ratkaisuvaihtoehtoja monikanavarahoituksen purkamiseksi aiempien hallituskausien aikana tehtyjen työryhmätöiden ja muiden selvitysten pohjalta, sekä selvittää vaihtoehtojen vaikutuksia. 

Valmisteluryhmiin on nimetty asiantuntijoita sosiaali- ja terveysministeriöstä, Kelasta ja THL:stä. Valmistelutyötä koordinoi sosiaali- ja terveysministeriön asiaan liittyvien osastojen osastopäälliköistä koostuva koordinointiryhmä. Koordinointiryhmän työhön osallistuvat myös valmisteluryhmien puheenjohtajat.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Back to Top