Finanssivalvonta: Finanssivalvonnan vuoden 2020 valvontamaksu 

 

Finanssivalvonnan johtokunta päätti vuoden 2020 valvontamaksuista 28.10.2020. Finanssivalvonta lähettää maksupäätöksen maksuvelvolliselle viimeistään 30 päivää ennen eräpäivää. Valvontamaksut määrätään Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) nojalla. Laki on luettavissa valtion säädöstietopankissa Finlexissä.

Back to Top