STM: Vuoden 2021 sairausvakuutusmaksut on vahvistettu

 

 

Valtioneuvosto on vahvistanut sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit vuodelle 2021.

Sairaanhoitomaksut

Vakuutettujen sairaanhoitomaksu on 0,68 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta vuonna 2021. Verotettavista eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on 1,65 prosenttia. Sekä sairaanhoitomaksu että eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on saman suuruinen kuin vuonna 2020.

Työtulovakuutuksen maksut

Työantajan sairausvakuutusmaksu on 1,53 prosenttia. Maksu on 0,19 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2020.

Palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksu on 1,36 prosenttia palkka- ja yrittäjätulosta, jos vuotuisen palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä on vähintään 14 766 euroa. Maksu nousee 0,18 prosenttiyksikköä vuodesta 2020. Jos palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä jää alle 14 766 euron, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia kuten myös vuonna 2020.
 
Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on 0,19 prosenttia vuonna 2021. Tämä on 0,04 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2020.

Valtioneuvosto vahvistaa sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit vuosittain annettavalla asetuksella. Nyt annettu asetus tulee voimaan vuoden 2021 alussa ja on voimassa vuoden 2021 loppuun.t

Back to Top