STM: Sote-uudistuksen lausuntokierroksella jätettiin 773 lausuntoa 

 

Lausunnolla olleesta hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämiseksi on jätetty määräajassa 773 lausuntoa. Kirjallisesti tulleet lausunnot ovat vielä käsittelyssä. Lopullinen luku varmistuu alkuviikosta.

Lausuntoihin on tutustuttu sitä mukaan, kun niitä on saapunut. Lausuntopalautteissa nousevat keskeiset huomiot koskevat muun muassa rahoitusta, sote-maakuntien itsehallintoa, ohjausta, omaa palvelutuotantoa ja ostopalveluja sekä uudistuksen aikataulun haastavuutta.

Määräaikaan 25. syyskuuta klo 16.00 mennessä jätetyt lausuntopalautteet käydään läpi ja otetaan huomioon eduskuntaan joulukuussa 2020 annettavan hallituksen esityksen valmistelussa. Lausuntoaika käynnistyi 15. kesäkuuta. Lausunnoista kootaan lausuntoyhteenveto, joka julkaistaan.

Lausuntokierroksen ja lainsäädännön arviointineuvoston palautteen jälkeen hallitus viimeistelee lakiesityksensä lopulliseen muotoonsa ja esitys annetaan eduskunnalle joulukuussa 2020.
Sote-uudistus aiheuttaa teknisiä muutostarpeita laajasti lainsäädäntöön. Tämä muutosten valmistelu on alkanut.

Väliaikaishallinto aloittaa alueilla viimeistään kaksi kuukautta lakien hyväksymisen jälkeen. Tämän jälkeen pidetään vaalit ja sitä kautta valituille päättäjille jää vielä aikaa valmistella sote-maakuntaa ennen kuin järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023.

Kaikki lausunnot ovat nähtävissä Hankeikkunassa

Back to Top