STM: Koronatestausvalmiuden kansallinen koordinaatioryhmä aloittaa työnsä

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut koronatestausvalmiuden kansallisen koordinaatioryhmän. Ryhmän toimikausi on 26.8.2020–31.12.2021.  

Koordinaatioryhmä tukee 19. elokuuta päivitetyn kansallisen testausstrategian toimeenpanoa. Se muodostaa valtakunnallista tilannekuvaa ja tuottaa ennakoivaa arviota sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kriittisestä laboratoriomateriaalista ja sen riittävyydestä koronavirustilanteessa. 

Työryhmä tekee tarvearvioon perustuvat esitykset sosiaali-ja terveysministeriölle laboratorioiden omien hankintojen lisäksi tarvittavista keskitetyistä hankinnoista sekä tarvittavasta materiaalijaosta alan toimijoiden kesken.  

Tavoitteena on tukea alueellisia toimijoita testausstrategian toimeenpanossa

Koronavirustestaamisen kehittäminen ja testausstrategian toimeenpano edellyttävät suoraa keskusteluyhteyttä sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisten palvelujärjestelmän toimijoiden kesken. Koordinaatioryhmä tukee tätä työtä perustuen erikoissairaanhoidon viiden erityisvastuualueen malliin sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön laboratorioalalla.

Viime viikolla 19.8.2020 päivitetyn kansallisen koronatestausstrategian mukaan tavoitteena on nostaa koronatestauskapasiteettiä syksyn aikana nykyisestä noin 14 000 näytteestä/vrk 20 000 näytteeseen/vrk. 

Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan nykyistä enemmän ammattihenkilöstöä näytteenotossa, laboratorioanalytiikassa ja sen jälkeisessä tartunnanjäljitystoiminnassa. Myös laitehankintojen tarve ja laboratoriomateriaalin kulutus kasvaa entisestään. Tarve on jo nykyisellään suurempi kuin esimerkiksi aiemmissa influenssaepidemioissa. 

Epidemian jatkuessa tai edetessä on ensisijaista, että sekä julkisen että yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat toteuttavat koko ajan omia hankintojaan materiaalivarastojen täydentämiseksi. Tämä koskee myös laboratorioalan toimijoita ja siihen liittyvää näytteenottoa. 

Ryhmän puheenjohtajana toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä. Ryhmässä ovat edustettuina koronavirustestausta tekevät julkiset ja yksityiset laboratoriot, erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto ja HUS-logistiikka, joka koordinoi viiden erityisvastuualueen materiaalihankintoja sekä sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Back to Top