THL: Terveyskeskusten kiireettömän sairaanhoidon vastaanottokäynnit puolittuivat kevään aikana

 

Kiireettömät käynnit terveyskeskusten avosairaanhoitoon vähenivät huomattavasti kevään 2020 aikana johtuen varautumisesta koronavirusepidemiaan (COVID-19).  Myös 70-vuotta täyttäneiden ikäihmisten kiireettömät käynnit vähenivät terveyskeskuksien avosairaanhoidon vastaanotoilla ja kotihoidossa kevään aikana.

Terveyskeskuksiin kiireettömässä hoidossa hakeutuneet asiakkaat eivät ole joutuneet odottamaan pitkään lääkärille pääsyä. Kiireettömälle lääkärin avosairaanhoidon vastaanottokäynnille viikon kuluessa yhteydenotosta päässeiden osuus on ollut poikkeuksellisen suuri maalis-huhtikuussa, alueesta riippuen  44–73  prosenttia. Lokakuussa 2019 viikon kuluessa pääsi vastaanottokäynnille vajaa 40 prosenttia asiakkaista.  

Hoitoonpääsy avosairaanhoidon lääkärin vastaanotolle keväällä 2020, osuus toteutuneista avosairaanhoidon lääkärin käynneistä

Viivakuvio tilastosta

Vain harva joutui odottamaan pääsyä lääkärin vastaanotolle yli 3 kuukautta

Odotusaika lääkärin vastaanotolle oli yli kolme kuukautta hoidon tarpeen arvioinnista vajaassa prosentissa käynneistä (lokakuussa 2019 noin 2 %). Suhteellisesti eniten yli kolmen kuukauden odotusaikoja oli Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella (5 %).  

Lukumääräisesti eniten yli kolmen kuukauden odottaneita oli Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa (35), Oulussa (33) ja Kuusamossa (21).

Hammaslääkärikäynnit vähenivät yli puolella 

Hammaslääkärikäyntien määrä laski huomattavasti (yli 50 %) maalis-huhtikuun aikana. Yli puolet vähentyneistä asiakkaiden kiireettömistä käyntimääristä toteutui kolmen viikon kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. Tässä oli eroja eri aluehallintovirastojen välillä (41–71 %). 

Yli kuuden kuukauden kuluttua hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneiden hammaslääkärikäyntien osuus oli suhteellisesti suurin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella (8 %).  

Lukumääräisesti eniten yli kuusi kuukautta odottaneita oli Oulussa (106), Jyväskylän yhteistoiminta-alueella (47) ja Siun sotessa (31).

Etävastaanotot eivät lisääntyneet avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa vuoteen 2019 verrattuna.

Lue lisää terveyskeskusten ja suun terveydenhuollon hoitoonpääsyn kevään 2020 tilanteesta 

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsytiedot ajantasaisesti tietokantaraporteista

Tietokantaraportteihin perusterveydenhuollon hoitoonpääsytiedot päivittyvät kuukausittain. 
Kunnittain ja terveyskeskuksittain esitetyt luvut saattavat poiketa toisistaan. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että terveyskeskuksissa hoidetaan myös muiden kuntien asukkaita.  

Hoitoonpääsytiedot valvonnan tarpeisiin ja alueittaiseen tarkasteluun 

Hoitoonpääsytiedot julkaistaan sekä terveyskeskuksittain että aluetasolla. 

  • Terveyskeskuksittain esitetty tieto on tarkoitettu ensisijaisesti valvontatarkoituksiin, sekä aluehallintovirastoalueiden valvontaan että terveyskeskusten omavalvontaan. 
  • Aluetasoinen tieto mahdollistaa sen tarkastelun, miten väestö pääsee hoitoon esim. yksittäisissä kunnissa. 

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsytiedot ovat odotusaikojen toteumatietoja, jotka saadaan Avohilmo-rekisteristä.

Aiheesta lisää

Koronaepidemian vaikutukset hyvinvointiin, palveluihin ja talouteen

 

Back to Top