STM: STM:n hallinnonalalle esitetyt määrärahat lisätalousarvioon

Hallitus esittää neljännessä lisätalousarviossa, että sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnonalalle myönnetään määrärahoja, jotka kohdennetaan muun muassa työttömyysturvaan, koronavirusrokotteen hankintaan, koronaviruksen testaukseen, toimeentulotukeen sekä lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalveluihin.

Koronavirusrokotteeseen ja testaukseen lisävaroja

Hallitus varautuu koronavirusrokotteen hankintaan ja ehdottaa siihen 110 miljoonan euron rahoitusta.

Lisäksi hallitus ehdottaa lisärahoitusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). Varoja kohdistettaisiin koronaviruksen testaukseen sekä testauskapasiteetin nostoon ja pandemiasta aiheutuvaan lisätyöhön. 

Lapsille, nuorille, perheille ja iäkkäille tukea 

Hallitus ehdottaa rahoitusta lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmaan. Kuntien valtionosuudella tuettaisiin lapsia, nuoria ja perheitä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa 112,3 miljoonalla eurolla. Varoja ehdotetaan perheiden matalan kynnyksen palveluihin sekä lasten ja perheiden sosiaalipalveluihin sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin. Rahoituksella torjutaan koronaviruspandemian aiheuttamia sosiaalisia ongelmia ja varmistetaan, että lasten, nuorten ja perheiden tukipalvelut toimivat. Summa jaettaisiin kunnille lasten ja nuorten lukumäärän mukaisesti.

Lisäksi hallitus ehdottaa iäkkäiden palvelujen varmistamiseksi 60 miljoonan euron lisärahoitusta. Varoja kohdistetaan muun muassa kotihoidon asiakkaiden etä- ja kotikuntoutuspalveluihin, hyvinvointia ja toimintakykyä tukeviin toimiin ympärivuorokautisessa hoidossa ja omaishoitoperheiden erityistukeen.

Koronakriisin aiheuttaman taloudellisen ahdingon lieventämiseksi perustoimeentulotukeen ehdotetaan tehtäväksi määräaikainen parannus ajalle 1.8.–31.12.2020. Parannukseen on varattu 60 miljoonan euron määräraha.

Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin ja opintojen etenemisen varmistamiseksi osoitetaan YTHS:lle lisärahoitusta. Tällä vahvistetaan opiskelijahyvinvoinnin tukiresursseja YTHS:n toimipisteissä.

Työttömyysturvaan ja työllisyyden edistämiseen lisärahoitusta

Hallitus ehdottaa 812 miljoonan euron lisäystä valtion osuuteen työttömyysturvasta.

Työllisyysrahastoa tuettaisiin arviolta 600 miljoonalla eurolla. Varoilla valtio osallistuisi  lomautusajalta maksettavien ansiopäivärahojen rahoitukseen. Ehdotuksen taustalla on työllisyysrahaston menoihin tullut ennakoimaton kulupiikki. Se johtuu koronaviruspandemiasta aiheutuneista lomautusten ja lomautettujen määrän kasvusta. 

Työttömyyskassojen vastuulla olevan etuusmenon rahoittamiseen poikkeuksellisessa kulukasvun tilanteessa esitetään väliaikaista valtion lisärahoitusta, joka lisäisi valtion kustannuksia 40 miljoonalla eurolla. Tämän lisärahoitusosuuden edellyttämä lainsäädäntö valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä erikseen yhteistyössä työmarkkinaosapuolten ja työttömyyskassojen edustajien kanssa.

Työttömyysturvan väliaikaisten muutosten jatkaminen vuoden 2020 loppuun asti lisäisi työttömyysturvan menoja yhteensä 123,5 miljoonalla eurolla. 

Lisäksi hallitus ehdottaa rahoitusta työpaikkojen valmiuteen tukea työntekijöiden terveyttä, erityisesti mielenterveyttä, sairauspoissaolojen tarpeettoman pitkittymisen ehkäisyyn sekä työttömien työkyvyn ja työllistymisen edellytysten lisäämiseen.

 

 
 
 
Back to Top